Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I institution med et høretab

I institution med et høretab

Decibels erfaringer viser, at småbørn med høretab kan få rigtig god glæde af at gå i et pasningstilbud og møde andre børn, men der kan være behov for kortere dage, fordi barnet med sin høreteknik bliver hurtigere træt. Eller fordi barnet har brug for at lære at lytte og tale i et roligt miljø hjemme med sin forælder. Derfor kan det være en god idé at ansøge om tabt arbejdsfortjeneste, så du som forælder har mulighed for at hente tidligere. Det kan også give mulighed for hjemmedage og/eller eftermiddage, hvor du sammen med dit barn – efter en pause eller lur (alt efter barnets alder) kan lave aktiviteter sammen, som støtter barnet i sin høremæssige- og talesproglige udvikling. Det vil altid være individuelt, hvilke behov småbørnene har og en beslutning om eventuel tabt arbejdsfortjeneste, skal altid træffes på baggrund af den individuelle sag. Du kan læse mere om tabt arbejdsfortjeneste her

For småbørn med høretab i alderen 0-6 år anbefaler Socialstyrelsen, at de går inkluderet i den lokale institution med de nødvendige hensyn og relevant støtte med mindre, de har andre vanskeligheder end deres høretab, som giver behov for et specialiseret tilbud (Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år, Socialstyrelsen). Det er også Decibels anbefaling baseret på mange års – og mange familiers erfaringer.

I dette afsnit tager vi primært udgangspunkt i det almene institutionstilbud, har dit barn behov for et specialiseret tilbud, finder du mere om dette her. Vi anbefaler, at du alligevel tager de tanker og idéer med dig, som du finder her – nogle kan lige så godt være relevante for dig og dit barn, selvom der er andre vanskeligheder i spil. For alle børn handler det om at skabe et institutionstilbud, som understøtter barnet, men også udfordrer det til at komme videre på det enkelte barns præmisser. Husk på, at du som forælder kender dit barn bedst.

Småbørn med høretab er lige så forskellige som børn i almindelighed, men der er en række råd og fokuspunkter, som er gode at kende til, når du skal sikre et godt institutionstilbud, der tager de rette hensyn til dit barn med høretab. Dem kan du læse mere om i dette afsnit.