Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I skole med et høretab / Tale-hørekonsulenten i skolen

Tale-hørekonsulenten i skolen

Tale-hørekonsulenten er din vigtigste samarbejdspartner indtil dit barn fylder 18 år. Det betyder, at din tale-hørekonsulent også skal spille en stor rolle i dit barns skoleliv. Fokus vil primært ligge på at vejlede dit barns skole i, hvordan dit barn bedst bliver inkluderet i hverdagen herunder rådgivning om høretekniske hjælpemidler. Men det er fortsat også din tale-hørekonsulents ansvar at sikre, at dit barn har en forsat god sproglig udvikling f.eks. i forhold til fortsat stimulering af fonologisk opmærksomhed og ordforråd for derved at støtte tilegnelsen af læse- og skrivefærdigheder samt fremmedsprogsfærdigheder. Det vil derfor også være nødvendigt, at din tale-hørekonsulent tester dit barn for at finde ud af, hvor dit barn ligger i forhold til den alderssvarende sprogudvikling.

I praksis sker det dog alt for ofte, at tale-hørekonsulenten slipper ansvaret for dit barn med høretab, når dit barn starter i skole – i hvert fald når det kommer til testning og vejledning til jer. I de tilfælde er det vigtigt for dig at vide, at det er tale-hørekonsulentens fortsatte ansvar at følge dit barns sproglige udvikling. Og Socialstyrelsen anbefaler i øvrigt  også det fortsatte samarbejde. Tag derfor kontakt til din PPR for at høre, hvorfor jeres tale-hørekonsulent ikke længere følger dit barn. Husk også, at det er tale-hørekonsulenten, der fortsat kan hjælpe dig med at bakke op omkring ansøgninger om merudgifter f.eks. kurser – også når dit barn har nået skolealderen. Og det kræver, at tale-hørekonsulenten kender dit barn og ofte også dit barns sproglige udvikling.

Når barnet når skolealderen, vil indsatsen skulle kombineres med undervisning i skolen. Indsatsen tilrettelægges, så den ud over fortsat involvering af forældrene samarbejder direkte med barnet individuelt, i grupper eller i klasseværelset

(Forløbsbeskrivelsen 2015)

Relaterede links

Døvfødte børn og deres livsbetingelser

undersøgelse om børn med høretab i skolen