Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I skole med et høretab / Nationaltest og eksamen

Nationaltest og eksamen

Der er særligt i disse år stort fokus på at teste børnene gennem deres skolegang via nationale test og i forbindelse med terminsprøver og afslutning af folkeskolen. Det gælder også for dit barn med høretab, men der er dispensationsmuligheder, som du og skolen skal være opmærksomme på.

Dorte Møller Jensen fra Undervisningsministeriet har udtalt til Decibelbladet 2015, at nogle skoler godt kan have berøringsangst i forhold til dispensationsmuligheder, fordi de gerne vil have lige vilkår for alle. Det er misforstået, fordi dispensationsmulighederne netop handler om at give eleven med høretab de samme muligheder som i den faglige undervisning. Det er en kompensation for en vanskelighed og ikke en ekstra hjælp.

Det er altså vigtigt, at du som forælder er opsøgende over for, hvad der er af muligheder, så dit barn får en prøve/test/eksamenssituation, hvor det får mulighed for at vise, hvad det fagligt kan præstere.

 

Eksempler på dispensation:

  • Dit barn har mulighed for at sidde i eget rum og tage prøven alene
  • Dit barn har mulighed for at få forlænget prøvetid og eventuelle pauser
  • Dit barn har mulighed for at få læst en diktat op af sin egen lærer, hvor stemmen er genkendelig
  • Dit barn har mulighed for, at der sidder en lærer og sikrer sig, at opgaven der skal løses, er forstået rigtigt

Gode råd til test og eksamen:

  • Find ud af, hvilke test og prøver der ligger på dit barns klassetrin og tal med læreren om eventuelle behov for særlig tilrettelæggelse
  • Vær i god tid. Start allerede i 7. klasse med at forberede prøverne i 9. klasse
  • Tag nationale prøvetest med dit barn, og se, hvordan det klarer dem. I mange fag kan man bede læreren finde en prøvetest. Enten på nettet eller på anden vis. Og på nogle skoler gennemfører klasserne nationale prøvetest før de endelige test og prøver
  • Spørg skolen, om de før har haft test og prøver for elever med høretab. Måske findes der lærere på skolen, der har erfaringer, I kan gøre brug af til dit barn
  • Spørg lærerne på dit barns klassetrin, om de bruger andre test eller prøver i løbet af skoleåret, og gør dem opmærksom på, at I skal vurdere, om dit barn har brug for særlige vilkår
  • Samarbejd med dit barns klasselærer, og sørg for, at det er klasselæreren, der koordinerer med de andre faglærere

Husk, at det er skolelederen der i sidste ende beslutter, hvilke dispensationsmuligheder, der skal gives. Læs mere om nationale test, prøver og eksamener

Relaterede links

Undervisningsministeriet

informationer om nationale tests, eksamener og dispensation til prøver

Retsinformation

Bekendtgørelse om test i folkeskolen

Retsinformation

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Skolestyrelsen

Nationale test for børn med høretab