Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I skole med et høretab / Klar til skolestart

Klar til skolestart

Skoleparat

Som udgangspunkt begynder danske børn i skole i det skoleår, hvor de fylder 6 år. Det gælder også for børn med høretab. Mange forældre gør sig tanker om, hvorvidt deres barn nu også er skoleparat – høretab eller ej. Der findes ikke en fast definition af, hvornår et barn er klar til at begynde i skole. Det afhænger af barnets personlighed og dets erfaringer, som kommer til udtryk i samspillet med andre, i leg, tegninger, sprogbrug og motorik.

Det er altid en god idé at tale med dit barns daginstitution om dit barns skoleparathed. De vil også have nogle konkrete idéer til, hvad dit barn skal kunne for at være klar til skolen.

Det er også en god idé at inddrage PPR, da PPR også har en vigtig rolle i forhold til senere at rådgive skolen omkring det at have en elev med høretab. Brug deres input i samspil med din egen fornemmelse og tal gerne om, hvorvidt der er nogle konkrete indsatser, som du kan gøre for at hjælpe dit barn godt på vej til at blive skoleparat.

Hent inspiration fra Undervisningsministeriets pjece om Den gode skolestart.

Bliv klar med et høretab

høretab-info fremhæves følgende som en del af at hjælpe sit barn til at blive skoleparat:

  • At barnet selv bliver i stand til at skifte batterier i sin egen høreteknik
  • At barnet kan sige til og fra, hvis ikke de høretekniske hjælpemidler er i orden
  • At barnet kan passe på sin høreteknik og sikre, at de ikke bliver væk

Decibel tilføjer:

  • At dit barn kan reagere på eller gå til en voksen, hvis noget forandrer sig i hans eller hendes lyd
  • At dit barn kan sige, hvad han eller hun hører eller ikke har hørt

Det er en god idé at bruge det sidste år i børnehaven på at træne dit barns opmærksomhed på den gode lyd, så dit barn bliver i stand til ovenstående. Det handler også om at give dit barn nogle gode hørestrategier med sig, når der opstår situationer, hvor det kan være svært at høre, hvad der bliver sagt. F.eks:

  • At dit barn lærer, hvad han eller hun skal sige, hvis der er noget, han eller hun ikke har hørt eller forstået f.eks. ’det hørte jeg ikke’ eller ’det forstod jeg ikke’
  • At dit barn selv er aktiv i forhold til at sætte sig mest hensigtsmæssigt i forhold til lydkilden. Det kan være, når reglerne til en udendørsleg bliver fortalt, eller når der er fællessamling i SFO’en, så kan det være godt for dit barn selv at kunne vurdere, om det skal stille sig tættere på den voksne for at høre, hvad der bliver sagt

Gode hørestrategier har vist sig erfarings- og forskningsmæssigt at være afgørende for, hvor meget kommunikation der går godt eller bryder sammen for en ung med høretab. Jo bedre hørestrategier, jo mere vellykket kommunikation (Rådgivende sociologer, 2013). Det er vigtigt at skabe gode hørestrategier tidligt – og i takt med barnets udvikling.

Det kan også være en god idé, at dit barn allerede i børnehaven prøver et høreteknisk hjælpemiddel som f.eks. et soundfield system, FM eller en digital høreløsning. I forbindelse med skolestart vil der ofte være behov for, at et eller flere høretekniske hjælpemidler bliver taget i brug. Ved at introducere det i børnehaven, så har dit barn en erfaring at tage med sig i skolen. Det giver også et erfaringsgrundlag at tale ud fra, når skolen skal investere i høretekniske hjælpemidler.

Du kan læse mere om ‘høretekniske hjælpemidler’ her.

Nogle forældre fremhæver, at de forud for skolestart har trænet med tal og bogstaver, så deres barn var lidt på forkant med det faglige i skolen og dermed kunne bruge sin energi på de sociale relationer. Børnene er kognitivt klar til sprogstimulerende aktiviteter og fokus på talmængde i det sidste år op til skolestart. Du kan læse forslag til aktiviteter herunder i afsnittet ’Sprog og skolestart’.

Husk, at børn altid er forskellige, så brug ovenstående til inspiration og som pejlemærker i forhold til mulige indsatser og i forhold til, hvilken retning du kan bringe dit barn.

Sprog og skolestart

En del af at være parat til at begynde i skole er et alderssvarende talesprog. For børn med høretab kan det være en udfordring, fordi høretabet kan medføre en sproglig forsinkelse.

Hvis dit barn ikke allerede er i et forløb med en tale-hørekonsulent, så er det en god idé et år til halvandet inden forventet skolestart at få testet dit barns sproglige kompetencer i samarbejde med jeres PPR. Det giver tid til en eventuel sproglig indsats gennem det sidste år i børnehaven.

Vores erfaring er, at det altid forud for skolestart er en god idé at sætte fokus på skolelivet med dit barn. Det kan du gøre på denne måde.

Kommunale sproggrupper

Har dit barn brug for et sprogligt løft forud for skolestart, så kan det være en god hjælp at deltage i de kommunale sproggrupper sammen med andre børn, som har brug for et sprogligt løft. Tilbuddene er forskellige fra kommune til kommune, men som hovedregel så drejer det sig om, at man samler en mindre gruppe af børn, som alle har sproglige udfordringer, og giver dem en målrettet og intensiv sproglig indsats – ofte to gange ugentligt af et par timers varighed. Det foregår som regel væk fra børnehaven. De øvrige børn i gruppen har ikke nødvendigvis et høretab, men har alle en sproglig udfordring eller forsinkelse.

Relaterede artikler