Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I skole med et høretab / Fremmedsprog

Fremmedsprog

Tidligere mente man, at det generelt var svært for børn med høretab at lære andre sprog i skolen som f.eks. engelsk og tysk. Derfor var der også tidligere flere børn, der blev fritaget for fremmedsprog. I dag taler vi om, at børn og unge med høretab kan lære flere fremmedsprog. Vi skal altid være opmærksomme på, at børn lærer meget forskelligt, samt være opmærksomme på, om de kan høre lydene med deres høreteknologi.

For langt de fleste gælder, at jo tidligere og oftere børnene hører og lytter til et fremmedsprog, jo nemmere bliver det for dem at lære det nye sprog. På samme vis anbefaler man også forældre at tale deres eget modersmål til barnet med høretab, selvom det betyder, at barnet bliver tosprogligt, fordi forældrene har forskellige modersmål. Læs meget mere om fremmedsprog.