Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I skole med et høretab / En god skolestart

En god skolestart

Netværksmøde

Det handler om at hjælpe lærerne til at hjælpe dit barn. Derfor er det vigtigt, at lærerne er forberedt bedst muligt på, hvad der er dit barns behov. Herunder også pædagogerne fra SFO, så der tænkes i en helhedsløsning.

Udgangspunktet er et møde mellem dig som forælder, skolen, SFO, daginstitution og PPR – et såkaldt overleveringsmøde, hvor daginstitution og tale-hørekonsulenten fra PPR kan fortælle om deres viden og erfaring fra dagligdagen, specifikke indsatser og test. PPR skal komme med en indstilling til, hvorvidt der er behov for støtte i forbindelse med skolestart.

På dette møde kan du også bidrage med din viden og erfaringer fra hverdagen med høretab. Husk, at du kender dit barn bedst.

PPR har også ansvar for at formidle generel viden om at have en elev med høretab i klassen, vurdere de forskellige skole- og SFO lokalers egnethed og vurdere eventuelle akustiske forbedringer og høretekniske løsninger og finde egnede kurser til lærere og pædagoger. Jo mere der bliver bidraget med, jo bedre grundlag er der for en god start. Det er ikke sikkert, det foregår på overleveringsmødet, men det er vigtigt, der laves aftaler om, hvordan PPR får givet skolen denne viden forud for skolestart.

Det kan også være på dette møde, at I taler for, at der tilknyttes et fast vikarkorps til klassen, da det vil minimere antallet af voksne, der skal instrueres i dit barns høretab og udstyr.

Vær opmærksom på, at der bliver skrevet referat med de aftaler, som laves på mødet og slut af med at få sat en dato i kalenderen for næste møde. Det afgøres her, om der er behov for et ekstra møde forud for skolestart eller umiddelbart efter skolestart. Herefter omtaler man møderne som netværksmøder – det vil sige, at det er netværket fra skole, SFO og PPR som deltager sammen med dig som forælder.

Deltag på et personalemøde

Vi opfordrer altid til, at du deltager på et teammøde, så alle lærerne omkring barnet kan blive orienteret om de behov, som høretabet skaber for dit barn og de aftaler, der er lavet om f.eks. brug af høreteknik. Det samme gælder for SFO’en, hvor man kan deltage på et personalemøde.

Her er nogle punkter, der kan være gode at komme ind på til mødet:

  • Fortæl lidt om dit barn: Er der særlige opmærksomhedspunkter? Hvad virker godt? Hvad er udfordrende?
  • Præsentér dit barns høretekniske udstyr og lad dem alle prøve, så de efterfølgende kan betjene det. Det gælder også eventuelle høretekniske hjælpemidler
  • Lav en folder/quick guide, som kort introducerer brug af høreteknisk udstyr og fejlfinding. Se et eksempel på en quick-guide her
  • Tal om god akustik og understreg, at det er afgørende for dit barns indlæring og trivsel
  • Opfordr lærerne og pædagogerne til at bruge dig som forælder som en sparringspartner
  • Spørg eventuelt om dit barns kontaktperson fra CI-centret/audiologisk afdeling har mulighed for at deltage sammen med dig. Decibel har også frivillige informanter, som kan komme med på disse møder

Information til de andre forældre

Det er en god idé kort at fortælle om dit barns høretab til de øvrige forældre i klassen, så de kan være med til at tale med deres børn om, hvad det betyder, at man har et høretab. Det kan enten ske på det første forældremøde eller ved at sende et brev rundt til de øvrige forældre i klassen. Læs om, hvad der er godt at fortælle om her.

Besøg klassen i ny og næ

Kig forbi klasselokalet en gang imellem. Pludselig lægger du mærke til støjen fra vejen, fordi vinduerne en dag står åbne. Eller du opdager, at dit barn med den nye bordopstilling sidder meget uhensigtsmæssigt og uden mulighed for at få et godt overblik over klassen, og hvem der siger noget, hvornår.
Det giver også mulighed for lige at tjekke op på, om der er styr på brugen af de høretekniske hjælpemidler. Er lyden f.eks. høj nok eller klar nok? Er udstyret opladet og klar til brug? Er der de nødvendige kabler til opkobling til et eventuelt smartboard, så der kan komme god lyd, når der skal afspilles film eller videosekvenser? De fleste skoler har en IT-ansvarlig, som kan hjælpe med at få det høretekniske udstyr koblet op på skolens udstyr, hvis det ikke fungerer.