Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I skole med et høretab / Efterskoler

Efterskoler

Der er god tradition for, at unge med høretab tager på efterskole. Og der kan være flere grunde til det. Nogle vil gerne forbedre deres faglige niveau, andre vil gerne møde og have tætte relationer til andre unge med høretab og af den vej blive klogere på sit eget høretab. Andre igen vil gerne opleve nyt og komme lidt væk hjemmefra. Katrine Kyllesbeck Brixen, ung med CI fortæller:

Jeg prøvede hele tiden at være som alle andre. Men efter jeg kom på efterskole og mødte andre hørehæmmede accepterede jeg, at jeg var anderledes. Jeg har udfordringer, som normalthørende ikke har

nanna,katrine

Der findes flere efterskoler rundt om i landet, som har pladser forbeholdt unge med høretab:

Overvejer I et efterskoleophold på en skole, som har særlige tilbud til unge med høretab? Frijsenborg Efterskole anbefaler, at I besøger skolen og hører, om I evt. kan få en rundvisning af en elev med høretab, og at I undersøger følgende:

  • Hvilke høretekniske muligheder er der på skolen?
  • Hvilken faglig baggrund har de ansatte på skolen? Er der uddannede tale-høre-lærere?
  • Hvordan fungerer inklusionen af unge med høretab i praksis på efterskolen?
  • Hvordan beskrives strategierne for unge med høretab i indholdsplanerne?
  • Hvordan varetager skolen uddannelsesvejledningen for de unge med høretab?

Der er også flere unge med høretab, der vælger en helt almindelig efterskole. Det gjorde Rasmus – læs hans historie her.

Relaterede links

Efterskolerne

Læs alt om landets efterskoler, optagelse og pris på Efterskoleforeningens hjemmeside