Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / I skole med et høretab

I skole med et høretab

De fleste børn med et høretab kan gå inkluderet i den almene folkeskole sammen med deres normalthørende venner og jævnaldrende, og det giver dem et stort udbytte både socialt og fagligt. Det har ikke ændret sig med den nye skolereform, selvom den byder på længere skoledage, mange forskellige undervisningsformer (også inden for den samme time) og læring i mange forskellige lokaler og lydmiljøer. Men det har gjort det endnu vigtigere, at forældre og skole i samarbejde sikrer gode forhold, der tager hensyn til det enkelte barns behov.

Selvom børn med høretab er lige så forskellige som børn i almindelighed, så er der en række råd og fokuspunkter, som er gode at kende til, så man sikrer en god skolegang for barnet med høretab: For eksempel skal der være fokus på at skabe et godt lyttemiljø, en god organisering af skoledagen og undervisningen og der skal være forståelse for og opbakning til et udvidet samarbejde mellem forældre og skole. Vi har samlet rådene her, og de retter sig til både forældre og fagfolk i skolen.