Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Den første tid med høretab / Skal dit barn have høreapparater eller Bahs?

Skal dit barn have høreapparater eller Bahs?

De første besøg

Ved det første besøg skal dit barn igennem en række høreundersøgelser for at finde ud af, hvordan hørelsen er, og hvordan dit barn bedst kan blive afhjulpet. Hvilke og hvor mange høreundersøgelser, der laves, afhænger af dit barns alder. Herefter vil du  møde en læge, der tager stilling til, om dit barn vil have gavn af enten høreapparater eller Bahs (benforankrede høresystemer) . Det sker på baggrund af de høreundersøgelser, der er lavet.

Ved det første møde med audiologopæden vil du få at vide, hvordan dit barns høretab afhjælpes med enten høreapparater eller Bahs.
Bahs er til de børn, som har et velfungerende indre øre, men har problemer i mellemøret, det ydre øre eller er ensidigt døve. Bahs består af en lydprocessor, der sidder på et implantat i kranieknoglen bag øret, og ikke på selve øret som et almindeligt høreapparat. I begyndelsen vil dit barn dog gå med et hårbånd, hvor der sidder en lydprocessor tæt ind til dit barns kranieknogle, der sender lyd og vibrationer via knoglen til det indre øre, der er indtakt. Når dit barns kranie er solidt nok, vil man kunne operere implantatet ind. Det sker typisk, når dit barn når skolealderen. Operationen tager mellem 15 og 60 minutter alt efter hvilket system, dit barn skal have. Den teknologiske udvikling på dette område stryger afsted, så tag kontakt til de firmaer, der forhandler Bahs for at få den nyeste viden på området.

Høreapparater er til de børn, som har et høretab i det indre øre eller i ydre/mellemøret. Og til det lille barn, vil audiologopæden som regel anbefale et bag-øret høreapparat med et prop, der skal slutte tæt i barnets øre. Dette for at skabe de bedste lyttebetingelser for dit barn med høretab. Derfor skal dit barn også have lavet et aftryk til ørepropper, så de passer præcist. Øret vokser og derfor er det nødvendigt at komme tilbage og få lavet nye ørepropper med jævne mellemrum.

Når det helt rigtige høreapparat eller Bahs er valgt, vil du få en grundig introduktion til, hvordan høreapparatet eller Bahs skal bruges og vedligeholdes.

Det første år med høreapparater eller Bahs vil dit barn blive indkaldt til kontrol et par gange om året. Her vil audiologopæden sikre sig, at dit barn har den bedste justering i sit høreapparat eller Bahs.

Genoptræning

Selvom dit barn får adgang til en god hørelse med sine høreapparater eller Bahs, er det stadig ikke en normal hørelse. Derfor er det vigtigt, at dit barn modtager en specialiseret genoptræning med fokus på at lære at bruge sin hørelse og at tilegne sig talesprog og indhente den talesproglige forsinkelse. Det er kommunerne der har den pligt, men i nogle dele af landet foregår der også genoptræning på de audiologiske afdelinger. Det er derfor en god idé at spørge din audiologopæd, om dit barn bliver tilbudt genoptræning.

For at sikre optimalt høremæssigt og sprogligt udbytte, tilbydes der pr. 1. september 2017, et 3-årigt genoptræningsforløb for børn mellem 0-5 år, med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab på mere end 40dB. Genoptræningen vil foregå på en af de tre audiologiske afdelinger, hvor projektet er forankret. Forløbet er et foreløbigt projekt, som varer indtil 2020. Du kan læse mere om projektet her.

Børn som ikke er omfattet af målgruppen, eller hvis forældre ikke ønsker at indgå i det 3-årige AVT-forløb, vil fortsat få tilbudt standard behandling på den audiologiske klinik. Decibel henviser til at I tager kontakt til kommunen (den lokale PPR; pædagogisk psykologisk rådgivning) for at blive tilknyttet en tale-hørekonsulent som skal vejlede jer om jeres muligheder. I har også mulighed for at kontakte Center for Høretab i Fredericia eller Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg, som er Viso leverandører på høreområdet.

Børn med høreapparater eller Bahs bør gennem hele barndommen løbende tilbydes høremæssig undervisning for udvikling af den høre- og talemæssige udvikling. Hvordan kommunerne vælger at forvalte denne opgave er forskellig, og Decibel foreslår derfor, at du tager kontakt til kommunen for at spørge, hvordan undervisningen vil forløbe i din situation. Læs Socialstyrelsens Forløbsbeskrivelse for at blive klogere på, hvordan det kommunale ansvar og arbejde kan se ud.

Hvis dit barn har andre vanskeligheder tilstræbes en udvikling ligesom normalthørende børn med samme vanskeligheder. Børn med andre vanskeligheder har brug for et langsigtet intensivt genoptræningsforløb med fokus på lyd og tale. Erfaringerne viser, at disse børn kan være længere tid, end forventet, om at bruge deres lyd og udvikle et talesprog.

10 vigtige, når apparaterne er på

 • Lær dit barn omverdenens lyde at kende
 • Vis i begyndelsen dit barn, hvor lyden kommer fra
 • Tro på og forvent at dit barn kan høre
 • Tal med dit barn – sæt ord på alt
 • Vis at tale er sjovt og nyttigt
 • Giv positiv respons, når dit barn reagerer på lyd og/eller tale
 • Tal tydeligt og fremhæv det vigtigste ord ved at lægge særligt tryk på det
 • Syng og leg med dit barn
 • Kig og læs bøger med dit barn
 • Gør alt det, du også ville gøre med et normalthørende barn

Ingen pause med høreapparaterne eller Bahs

Dit barn skal ikke have pauser fra sine høreapparater eller Bahs, og det er der flere grunde til:

 • Høreapparaterne og Bahs bør være indstillet, så dit barn kan færdes i alle lydmiljøer uden problemer med ubehag. Virker dit barn utilpas i en given situation, skal du finde årsagen og handle derefter – og ikke pr. automatik tænke, at det må være hørelsen der giver ubehag. Der kan være tale om tusind andre ting end hørelsen f.eks. sygdom, utryghed ved en uvant situation, sult, hjemve osv. Når det så er sagt, så skal du naturligvis indtænke muligheden for, at høreteknikken kan være indstillet for højt eller på anden måde forkert. Her er det vigtigt, og især med mindre børn, der ikke kan forklare sig, at afprøve det i flere situationer for at se, om det er en tilbagevendende problematik. Dit barn med høretab skal behandles som alle andre børn, og gives omsorg og tryghed, men høreteknikken skal blive på
 • Det kan være utrygt for dit barn at få høreapparater eller Bahs af, da dit barn så ikke længere kan orientere sig sansemæssigt, som han eller hun plejer – normalthørende kan heller ikke slukke for ørerne – og vilkåret skal være det samme for børn med høretab
 • Hvis du eller andre siger til dit barn, at han eller hun lige kan holde pause og tage høreapparater eller Bahs af, så får dit barn særregler, og risikerer at blive stigmatiseret som ‘noget særligt’ blandt jævnaldrende. Derudover får dit barn et signal om, at det er ok at ‘melde sig ud’ af det omgivende samfund i en periode – og det er det ikke, hvis forventningerne er, at dit barn skal være en del af den hørende omverden og have samme vilkår som andre
 • Når teenageårene kommer, vil der ofte være nogle tanker om det kosmetiske aspekt. Hvis dit barn fra lille har fået lov til at tage høreapparater eller Bahs af, når han eller hun vil, så kan det i denne periode være særligt svært, at få dit barn til at have dem på – måske vil dit barn vælge kun at gå med ét apparat. Dette er uhensigtsmæssigt set i lyset af, at den sproglige udvikling fortsat er igang i de år, og dermed er det altafgørende at få den bedste lyd til hjernen – altid
 • Husk også, at hjernen er bagud i forhold til at have hørt ord – så høreteknikken skal altid være på for hele tiden at udvikle den del af hjernen, der bearbejder lyd og sprog
 • Men det er ok, at dit barn ikke sover med dem om natten

Muligheder for hjælp og støtte fra kommunen

Du vil også kunne få brug for tabt arbejdsfortjeneste i en periode efter, dit barn har fået konstateret et høretab og skal i gang med at lære at bruge sine høreapparater eller Bahs. Dit barn skal bruge mere energi end normalthørende børn i institution eller skole, fordi det ikke får en normal hørelse. Samtidig skal dit barn lære at bruge sin nye lyd og indhente eventuel talesproglig forsinkelse. Mange børn har derfor brug for kortere dage i institutionen eller i SFO efter skole. Du skal selv sørge for at skrive en ansøgning til din kommune om tabt arbejdsfortjeneste, men du kan få din kontaktperson på audiologisk afdeling til at skrive en anbefaling til kommunen herom.

Du skal være klar over, at det ikke er muligt at sige noget generelt om, hvad du eller dit barn har ret til. Det vil altid være en personlig vurdering fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller din sagsbehandler. Derfor er det vigtigt at være godt forberedt, når du skal tale om f.eks. tabt arbejdsfortjeneste eller støttetimer i vuggestuen. Hvis du har brug for hjælp til en ansøgning eller til en klage i forbindelse med et afslag, så er det en god idé at kontakte DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. Det er gratis at benytte sig af ordningen, hvor du bliver vejledt specifikt om din sag. Læs mere om DUKH her.