Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Den første tid med høretab / Skal dit barn have høreapparater eller Bahs?

Skal dit barn have høreapparater eller Bahs?

De første besøg

Ved det første besøg skal dit barn igennem en række høreundersøgelser for at finde ud af, hvordan hørelsen er, og hvordan dit barn bedst kan blive afhjulpet. Hvilke og hvor mange høreundersøgelser, der laves, afhænger af dit barns alder. Herefter vil du  møde en læge, der tager stilling til, om dit barn vil have gavn af enten høreapparater eller Bahs (benforankret høresystem) . Det sker på baggrund af de høreundersøgelser, der er lavet.

Ved det første møde med audiologopæden  vil du få at vide, hvordan dit barns høretab afhjælpes med enten et høreapparat eller Bahs.
Bahs er til de børn, som har et velfungerende indre øre, men har problemer i mellemøret, det ydre øre eller som er ensidigt døve. Bahs består af en lydprocessor, der sidder på et implantat i kranieknoglen bag øret, og ikke på selve øret som et almindeligt høreapparat. I begyndelsen vil dit barn dog gå med et hårbånd, hvor der sidder en lydprocessor tæt ind til dit barns kranieknogle, der sender lyd og vibrationer via knoglen til det indre øre, der er indtakt. Når dit barns kranie er solidt nok, vil man kunne operere implantatet ind. Det sker typisk, når dit barn når skolealderen. Den teknologiske udvikling på dette område stryger afsted, så tag kontakt til de firmaer, der forhandler Bahs for at få den nyeste viden på området.

Høreapparater er til de børn, som har et høretab i det indre øre. Og til det lille barn, vil audiologopæden som regel anbefale et bag-øret høreapparat med et prop, der skal slutte tæt i barnets øre. Dette for at skabe de bedste lyttebetingelser for dit barn med høretab. Derfor skal dit barn også have lavet et aftryk til ørepropper, så de passer præcist. Øret vokser og derfor er det nødvendigt at komme tilbage og få lavet nye ørepropper med jævne mellemrum.

Når det helt rigtig høreapparat eller Bahs er valgt, vil du få en grundig introduktion til, hvordan høreapparatet eller Bahs skal bruges og vedligeholdes.

Det første år med høreapparater eller Bahs vil dit barn blive indkaldt til kontrol 3-4 gang om året. Her vil audiologopæden sikre sig, at dit barn har den bedste justering i sit høreapparat eller

Genoptræning

Selvom dit barn får adgang til en god hørelse med sine høreapparater eller Bahs, er det stadig ikke en normal hørelse. Derfor er det vigtigt, at dit barn modtager en specialiseret genoptræning med fokus på at lære at bruge sin hørelse og at tilegne sig talesprog og indhente den talesproglige forsinkelse. For børn mellem 0 til og med 5 år, med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab på mere end 40dB, tilbydes der pr. 1. september 2017, et 3-årigt AVT-forløb.  Læs meget mere om det 3-årige AVT-forløb her.

Hvis dit barn falder udenfor inklusionskriterierne for det 3-årige AVT-forløb (f.eks. ensidigt høretab, let høretab eller er ældre end 5 år) så følger dit barn stadig den primære behandling på audiologisk afdeling, men kan ikke deltage i AVT-forløbet. Dog er der mulighed for at blive inkluderet på lægefagligt skøn ved behov. Det er derfor en god idé, at spørge din audiologopæd, om dit barn bliver tilbudt et 3-årigt AVT-forløb på et af de tre AVT-centre.

Børn med høreapparater eller Bahs bør gennem hele barndommen løbende tilbydes auditiv undervisning for udvikling af den auditive og verbale udvikling. Udover AVT-forløbet, er det kommunernes forpligtigelse. Hvordan kommunerne vælger at forvalte denne opgave er forskellig, og Decibel foreslår derfor, at du tager kontakt til kommunen for at spørge, hvordan undervisningen vil forløbe i din situation. Læs Socialstyrelsens Forløbsbeskrivelse for at blive klogere på, hvordan det kommunale ansvar og arbejde kan se ud. Det er kommunen der har pligt til yderligere genoptræning af barnet, støtte til familien og vejledning i institutionen / skolen. Her kan du læse mere om hvad den kommunale tale-hørekonsulent kan tilbyde. 

Hvis dit barn har andre vanskeligheder tilstræbes en udvikling ligesom normalthørende børn med samme vanskeligheder. Børn med andre vanskeligheder har brug for et langsigtet intensivt genoptræningsforløb med fokus på lyd og tale. Erfaringerne viser, at disse børn kan være længere tid, end forventet, om at bruge deres lyd og udvikle et talesprog.

10 vigtige, når apparaterne er på

  • Lær dit barn omverdenens lyde at kende
  • Vis i begyndelsen dit barn, hvor lyden kommer fra
  • Tro på og forvent dit barn kan høre
  • Tal med dit barn – sæt ord på alt
  • Vis at tale er sjovt og nyttigt
  • Giv positiv respons, når dit barn reagerer på lyd og/eller tale
  • Tal tydeligt og fremhæv det vigtigste ord ved at lægge særligt tryk på det
  • Syng og leg med dit barn
  • Kig og læs bøger med dit barn
  • Gør alt det, du også ville gøre med et normalthørende barn

Muligheder for hjælp og støtte fra kommunen

Du vil også kunne få brug for tabt arbejdsfortjeneste i en periode efter, dit barn har fået konstateret et høretab og skal i gang med at lære at bruge sine høreapparater eller Bahs. Dit barn skal bruge mere energi end normalthørende børn i institution eller skole, fordi det ikke får en normal hørelse. Samtidig skal dit barn lære at bruge sin nye lyd og indhente eventuel talesproglig forsinkelse. Mange børn har derfor brug for kortere dage i institutionen eller i SFO efter skole. Du skal selv sørge for at skrive en ansøgning til din kommune om tabt arbejdsfortjeneste, men du kan få din kontaktperson på audiologisk afdeling til at skrive en anbefaling til kommunen herom.

Du skal være klar over, at det ikke er muligt at sige noget generelt om, hvad du eller dit barn har ret til. Det vil altid være en personlig vurdering fra PPR eller din sagsbehandler. Derfor er det vigtigt at være godt forberedt, når du skal tale om f.eks. tabt arbejdsfortjeneste eller støttetimer i vuggestuen. Hvis du har brug for hjælp til en ansøgning eller til en klage i forbindelse med et afslag, så er det en god ide at kontakte DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. Det er gratis at benytte sig af ordningen, hvor du bliver vejledt specifikt om din sag. Læs mere om DUKH.