Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Den første tid med høretab / Helt nødvendig viden – når du får et barn med høretab

Helt nødvendig viden – når du får et barn med høretab

Som forælder til et barn med høretab, skal du nu til at lære et helt nyt system at kende. Det kommunale system. I virkeligheden har det kommunale system ansvaret for at komme til dig, men i praksis er det for det meste sådan, at du skal komme til dem. Du skal med andre ord sørge for at blive en sag i din kommune.

Det er derfor en rigtig god idé at gøre følgende lige efter, dit barn har fået konstateret et høretab:

  • Ring til din kommune og fortæl, at du er blevet forælder til et barn med høretab, og at du vil tildeles en tale-hørekonsulent og en sagsbehandler. Tale-hørekonsulenten sidder typisk i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Det område, hvor sagsbehandleren sidder, kan have mange forskellige navne – afhængigt af den enkelte kommune
  • Tale-hørekonsulenten har ansvaret for alt, hvad der handler om udviklingen af dit barns sprog og tale og at vejlede andre f.eks. skole og institution om dit barns høretab, så der sikres god inklusion. Det er også tale-hørekonsulentens opgave at sikre sig, at dit barn udvikler sit sprog, og at der er progression. Det sker via forskellige tests. Aftal gerne et møde med tale-hørekonsulenten, så I kan få igangsat et samarbejde. Skal dit barn følge det 3-årige AVT-forløb, anbefaler Decibel, at tale-hørekonsulenten samarbejder med den specialiserede audiologiske klinik I er tilknyttet, da det er der genoptræningen foregår.
  • Din sagsbehandler, som typisk er uddannet socialrådgiver, skal vejlede dig om kommunens tilbud for børn med høretab, ligesom det også er her, hvor du får bevilliget dine ansøgninger om f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Vær opmærksom på, at din sagsbehandler ofte ved meget lidt om høretab. Det er en god idé at aftale et møde med sagsbehandleren, så I kan få igangsat et fremtidigt samarbejde
  • Du skal være opmærksom på, at det er kommunens pligt at kende til høretab generelt og at indhente konkrete oplysninger om dit barn for at kunne give dig den bedste sagsbehandling. Men i praksis, er det dig, der skal være opsøgende og sørge for at fodre sagsbehandleren med relevante oplysninger om dit barn, dit barns høretab og din familie for at sikre, at der bliver truffet afgørelser ud fra et så bredt og nuanceret grundlag som muligt
  • Har du et lidt ældre barn, der får konstateret et høretab, så sørg for at informere pasningstilbud eller skole, så de kan forberede sig på, at dit barn nu har fået konstateret et høretab, og at der fremadrettet skal tages særlige hensyn for at sikre den bedste inklusion af dit barn

 

Relaterede artikler