Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Den første tid med høretab / Guide til god kommunikation med dit barn med høretab

Guide til god kommunikation med dit barn med høretab

Giv høremæssig præsentation før visuel kommunikation

Det vil sige, at du skal præsentere dit barn for lyd, før du bruger mimik og gestik for at stimulere barnets høremæssige sans mest muligt:

 • Hverdagseksempel for dig og dit lille barn: Præsentér en aktivitet mundtligt, før du går i gang med at finde de ting, I skal bruge til den aktuelle aktivitet. Sig f.eks. ’nu skal vi på tur’ før du går ud og henter dit barns sko og overtøj
 • Hverdagseksempel for dig og dit større barn: Giv dit barn mundtlige beskeder om, hvor det stykke legetøj, I skal bruge, er, og lad dit barn finde det, uden at du peger eller bruger kropssprog. Sig f.eks. ’det står i en vindueskarm, ved siden af kassen med bøger og tegneserier i’. Du må selvfølgelig gerne give flere mundtlige ledetråde indtil dit barn finder legetøjet

Tal naturligt og uden at råbe eller overartikulere

Hvis du råber eller overdriver dine mundbevægelser, kan lyden forvrænges, og eventuel mundaflæsning bliver svært for barnet

Tal i naturlig sætningslængde og ikke kun i enkeltord

 • Ved at tale i hele sætninger lærer du indirekte barnet noget om både sprogmelodi og sætningsopbygning
 • Det er vigtigt at ord sættes ind i en sætning, så dit barn kan lære, at lytte efter al den ekstra information som den sproglige sammenhæng bidrager med f.eks. intonation ved spørgsmål, tonefald, og hvordan ord kan kombineres til en sætning

Fang dit barns opmærksomhed med udtryk som ‘hør’, ‘åhåh’ eller ‘hov’

 • Barnets høremæssige opmærksomhed øges, når du hjælper barnet til at lytte på de rigtige tidspunkter. Når du peger på dit øre, minder du barnet om at bruge sin hørelse frem for sit syn
 • Det er særligt vigtigt for nye lyttere, men mere erfarne lyttere kan også have gavn af, at det bliver gjort ekstra interessant at lytte. Fang dit barns høremæssige opmærksomhed ved at bruge fraser som: ’Hov for søren….’, ’nej, ved du hvad…’ Dette vækker hans eller hendes nysgerrighed for, hvad du nu vil sige

Involvér barnet i lytteprocessen ved at spørge: ‘Hvad hørte du?’

 • Barnets auditive opmærksomhed støttes, når du opmuntrer barnet til aktivt at fokusere på lyd
 • Ved at spørge ’Hvad hørte du?’ gør du løbende dit barn ansvarligt for, at opfatte de ting, som han eller hun hører. Du viser også dit barn, at han eller hun kan stole på, det de hører. Tal med dit barn om, hvad man kan gøre, hvis man ikke har hørt hvad der blev sagt. Som en ekstra bonus giver spørgsmålet, ’hvad hørte du?’ dig mulighed for at finde ud af, hvad dit barn egentlig hører, og om der er et mønster i, hvad dit barn måske ikke hører (f.eks. bestemte lyde)

Sæt ord på alt, hvad I ser og oplever sammen

 • Barnets ordforråd udvides, når du mundtligt kobler navne og begreber på ting, hændelser og handlinger
 • Det gælder om at tale til og med dit barn, så dit barn hører mange ord og gentagelser under gode lytteforhold – for at udvide sit ordforråd og sprog
 • Hverdagseksempel for dig og dit barn: Øv dig i at tænke højt f.eks. ’jeg glemte da mine nøgler på køkkenbordet, dem må vi tilbage efter’ og når I så har hentet nøglerne, ’nu kan vi låse hoveddøren, og komme afsted’

Fremhæv bestemte ord i en sætning eller dele af ord ved at gentage, forlænge eller gøre en bestemt del kraftigere

 • Teknikken kan bruges til at lære dit barn at skelne mellem sproglyde – få fokus på endelser, bindeord og forholdsord eller på ord, der er vigtige for forståelsen
 • Hverdagseksempel for dit helt lille barn: Gentag dit barns pludren f.eks. hvis dit barn siger ’ah-ah-aaah’ så svarer du ’ah-ah-aaah’ men tilføjer et ’uuuuuuh’ på en nedadgående tone. Gentag dette igen og igen, og vær opmærksom på, om dit barn tilføjer eller forsøger at tilføje den ekstra lyd
 • Hverdagseksempel for dig og dit større barn: Dit barns aktive ordforråd er vokset, og du kan nu øve det at sammensætte to eller flere ord ved at highlighte sammensætningen. Hvis dit barn f.eks. siger ‘mad’ så tilføj og highlight ’meeere mad’, så der hele tiden bliver føjet nye ord til dit barns ordforråd og sat fokus på sammensætning af ord
 • Hverdagseksempel for dig og dit store barn: Sæt fokus på små bindeord og endelser ved at highlighte dem. Eksempler på bindeord: Sparke bolden hen til mor eller ræk den til mig. Eksempler på endelser: Fars taske, bilerne kører, hestene vrinsker – der kan være en tendens til, at børn med høretab udelader dem på grund af færre overhøringer

Vær opmærksom på afstanden mellem dig og dit barn

 • Det er vigtigt at sidde tæt på dit barn, når I taler sammen. I situationer, hvor I kommunikerer over længere afstand, så vær opmærksom på, at ved mere end 5 meter mellem lydkilde og dit barns høreteknik, kan det være vanskeligt for dit barn at høre
 • Når dit barn er for langt væk fra den, der taler, sker der mindre overhøring – så sørg for en passende afstand

Skab gode lytteforhold ved at minimere baggrundsstøj og snak kun én person ad gangen

 • Når unødig støj fjernes, bliver det auditive signal tydeligere og dermed lettere for dit barn med høretab at opfange og forstå
 • Det auditive input som dit barn skal håndtere, er ikke af samme kvalitet, som det et normalt øre opfanger. Det kræver derfor en ekstra indsats for dit barn at høre og lytte, og netop derfor er det vigtigt, at skabe de mest gunstige lytteforhold for dit barn
 • Gode lytteforhold sikrer dit barn de bedste muligheder for at høre og overhøre

Vær tålmodig, når du afventer respons fra dit barn – forvent at dit barn præsterer sit bedste

 • Lave forventninger er en af de største udfordringer, som børn med høretab oplever, så udvis tålmodighed ved f.eks. at tælle til 10 inde i dig selv, så dit barn får tid til at reagere
 • Rådet gælder for både dit lille og dit større barn, men særligt nye lyttere har brug for lidt ekstra processeringstid f.eks. ved leg med turtagning, hvor en bold gives videre mellem voksne og dit barn, mens den der har bolden spørger: ’Hvem vil prøve?’ og man skiftes til at svare: ’Mig’ og række ud efter bolden. Prøv, vent og prøv igen – det kan kræve mange præsentationer og gentagelser af legen før dit barn svarer: ’Mig’
 • Dit barns auditive respons over for dig vil givetvis være anderledes end det, man ville forvente af et barn med normal hørelse. Det er derfor meget vigtigt, at du taler til dit barn trods høretabet, og lige fra starten etablerer en naturlig kontakt og interaktion mellem dig og dit barn.

Trykte foldere og plakater med de 10 gode råd kan købes her.

Relaterede artikler