Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Den første tid med høretab / De første tanker

De første tanker

Bevar tilknytningen til dit barn

Den tidlige og meget vigtige tilknytning mellem dig og dit barn kan påvirkes af, at du får at vide, at dit barn har et høretab. Vær opmærksom på og kæmp for, at den nye situation ikke påvirker din tilknytning til dit barn. Kærlige, omsorgsfulde handlinger vil få dit barn til at føle sig sikker og tryg samt styrke det følelsesmæssige bånd mellem dig og dit barn. Gør præcis som du ville have gjort, hvis dit nyfødte barn var normalthørende.

En krise

Acceptér at du skal igennem en krise – det er ganske naturligt og forståeligt. De fleste har rigtig meget gavn af at snakke med andre, der har været i samme situation f.eks. andre forældre til børn med høretab. Det vil give dig en idé og billeder på, hvad du skal igennem, og hvordan andre har tacklet det og fundet vej igennem en svær tid. Via Decibel har du adgang til et bredt netværk af andre forældre, der enten står i den samme situation som dig, eller som lige har været der. Læs mere om medlemskaber her og om de forskellige muligheder for at netværke nederst på denne side.
Nogle finder det også udbytterigt at snakke med en præst eller en psykolog. Det kan også være, at du har en i din omgangskreds, som du er fortrolig med.
Mette Bau, mor til Lova med CI, har skrevet en bog om sorg i forbindelse med at få et barn med høretab (Mette Bau, 2015).

Din kommunikation

Fra dag ét er høreudviklingen hos dit barn med høretab anderledes, end den er for et normalthørende barn, og dit barns auditive respons over for dig vil højst sandsynligt være anderledes end den, du kunne forvente at få fra et barn uden høretab. Derfor er der risiko for, at din kommunikation over for dit barn ændres.  Nogle forældre kan f.eks. ikke få sig selv til at tale til deres barn med høretab (Daniel Ling, 1989).
Men det er meget vigtigt, at du taler til dit barn trods høretabet – det er DIN måde at kommunikere på, og det er med til at etablere en naturlig og vigtig interaktion mellem dig og dit barn, som I bygger videre på, når dit barn får adgang til lyd enten via høreapparater eller Bahs. Børn med høretab skal have de samme muligheder for at udvikle deres kommunikative færdigheder og disse muligheder skabes ved at tale til og med barnet. Når du helt fra starten taler og kommunikerer med dit barn med høretab, skabes det bedste udgangspunkt desuden hos dit barn for at bruge hans/hendes hørelse og tale.

Barnets kommunikation

Alle former for kommunikation er vigtig. Dit barn kommunikerer via øjenkontakt, kropssprog, pludren, spark, ansigtsudtryk og smil længe før han/hun kan tale rigtigt– så prøv altid at reagere på og anerkende disse forsøg på kommunikation, og vis dit barn, at alle forsøg har en kommunikativ værdi. Dit barn vil forsøge at aflæse din respons på hans/hendes kommunikation og derved finde ud af, hvilke former for kommunikation, der fungerer i hvilke situationer. Derudover lærer dit barn noget om turtagning – altså, at vi skiftes til at have taletid, når vi kommunikerer. Høretab er ingen barriere for kommunikation, og husk, at lave forventninger til dit barns kommunikation kun rykker jer længere væk fra målet om, at du og dit barn skal dele et fælles sprog.

Åbenhed

Vær åben over for omgivelserne, og fortæl om dit barns høretab. Sig til folk, hvis du bliver ked af deres kommentarer og ikke føler dig anerkendt. Åbenhed om høretabet kan gøre det lettere for jeres omgangskreds at støtte jer i den nye situation og vil på sigt betyde, at dit barn lærer, at høretab er et grundvilkår for jeres familie.

Ny viden

Med høretabet opstår et behov og krav om, at du tilegner dig en masse ny viden både helt konkret om dit barns høretab, men også om høretab generelt. Endvidere er det nødvendigt at vide, hvilke muligheder og rettigheder du, din familie og dit barn har. Samtidig skal du navigere rundt i et system fyldt med medicinske og tekniske fagudtryk. Alt sammen med det formål at skabe de bedste vilkår og betingelser for dit barn. Den nye viden er en stor mundfuld, men din indsats kommer uden tvivl dig og dit barn til gode.  Her på hjemmesiden, finder du meget af den viden, der er relevant for dig nu og i fremtiden. Herudover afholder Decibel kurser for familier med børn med nyligt opdaget høretab, hvor du vil blive præsenteret for den viden, der er vigtigst for dig i forhold til dit  barns alder. Se aktivitetskalenderen her.

Prioritér og organisér

Prioritér, hvad der virkelig er nødvendig viden nu, og hvad der kan vente. Det kan være nyttigt at have en notesbog, hvori du samler alle nye informationer, spørgsmål og bekymringer, for det kan være meget at rumme på én gang. Indholdet i din notesbog kan du læse, når du har tid og ro til det. Medbring også notesbogen, når du mødes med de professionelle omkring dit barn, så du er sikker på, at du får stillet alle dine spørgsmål og luftet dine bekymringer. Det vil forhåbentlig give dig klarhed og overskud til at fortsætte med at lege og kommunikere med dit barn.

Forælderrolle

Det er almindeligt, at blive opslugt af al den nye viden, og alt det, du skal tage stilling til i forbindelse med dit barns høretab. Men husk at give dig selv lov til at sætte farten ned og ‘bare være forælder’ og nyde at bruge tid med dit barn.

Parforhold

Anerkend at kvinder og mænd ofte reagerer forskelligt, når de får at vide og skal forholde sig til, at de har et barn med høretab. Anerkend din partners sorg og omstilling, selvom du selv sørger på en anden måde.

Relaterede artikler