Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Børn med høretab og andre vanskeligheder / Hav høje realistiske forventninger

Hav høje realistiske forventninger

I Decibel oplever vi for ofte, at der af god mening ikke stilles høje krav til udviklingen hos et BMAV.  Man vil i god mening skåne barnet, men det til følge, at barnet med andre vanskeligheder ikke når sit fulde potentiale. Og det kan i nogle tilfælde være, at det fulde potentiale ikke er et fuldt talesprog – men Decibels erfaring er, at disse børn får løftet deres livskvalitet betydeligt af at kunne bruge deres hørelse og f.eks. lære at genkende deres omgivelser, vigtige nøglepersoner og nye lydmiljøer. Brug din audiologopæd på CI-Centeret eller audiologisk afdeling eller den lokale tale-hørekonsulent til at stille realistiske mål for dit barn med andre vanskeligheder, og hvis du oplever, at forventningerne til dit barn er for lave, så inddrag f.eks. VISO. Få altid flere øjne på din sag, hvis du er i tvivl, om den vejledning, du får, er god nok.


Husk at bruge al den viden, al den erfaring og alle de gode råd, som er her på hjemmesiden

Du kan finde gode råd, viden og erfaringer på hele Decibels hjemmeside. Enkelte steder er der specifikke punkter målrettet mere specialiserede tilbud som f.eks. det specialiserede skoletilbud og det specialiserede pasningstilbud. Men brug endelig hele hjemmesiden til at få inspiration og forhåbentlig gode råd til hverdagen.

Her kan du læse en historie om Kasper Kissow på 16 år, der har CHARGE-syndrom.