Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Børn med høretab og andre vanskeligheder / Har dit barn andre vanskeligheder?

Har dit barn andre vanskeligheder?

De fleste børn med et høretab kommer tidligt ind i høreverdenen, fordi deres høretab bliver fundet i hørescreening af nyfødte. Børnene bliver derfor forholdsvist hurtigt diagnosticeret og behandlet for deres høretab, men der kan gå flere år, inden det bliver tydeligt, at barnet måske er udfordret på andre områder. I andre tilfælde vil det fra fødslen være klart, at de har en anden diagnose – som det f.eks. gælder for de fleste børn med CHARGE.

Hvis dit barn har en afvigende udvikling på andre områder end hørelsen, så er det vigtigt, at der hurtigst muligt bliver fulgt op på dette i samarbejde med relevante fagfolk. Det er meget forskelligt kommunerne imellem, hvem der kan hjælpe jer videre til en nærmere udredning, men det er din kommune, som formelt har vejledningspligten, så begynd med at spørge hos din kontakt i PPR.

Hvis barnet har svært ved at få et forventet udbytte af sin høreteknik, så er det lige så vigtigt at få fulgt op på dette. Kontakt din audiologiske afdeling og dit CI-Center, så det kan blive afklaret:

  • Om dit barn er ordentligt afhjulpet for sit høretab. F.eks. kan høreapparaterne være forkert indstillet, fordi dit barns høretab har ændret sig
  • Om dit barn får den nødvendige forstærkning med sine HA eller Bahs, eller om der er brug for CI
  • Om der er en fejl i høreteknikken. Selvom det kun meget sjældent sker, så kan CI-teknikken sætte ud, selvom det ikke er muligt at måle en fejl på udstyret. Det bliver kaldt en soft failure. Her er det nødvendigt at blive re-implanteret. Kontakt gerne os i Decibel, hvis du har brug for at høre mere
  • Om der er en kvalificeret og nødvendig auditiv og talesproglig indsats for dig og dit barn

Det er vigtigt at have øje for, om det er teknikken eller barnet, der er årsagen til, at barnet ikke udvikler sin hørelse og talesprog som forventet. Vores erfaringer i Decibel viser desværre, at der i det specialpædagogiske system ofte først bliver søgt efter diagnoser hos barnet, og man glemmer at se på, om det kan være teknikken eller den auditive og sproglige indsats, som der skal ændres på.

Derfor fortjener det lige en ekstra gentagelse

Husk altid at involvere fagfolkene på CI-Centeret/den audiologiske afdelinger, hvis den auditive og sproglige udvikling af ukendte årsager ikke går som forventet.