Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Børn med høretab og andre vanskeligheder

Børn med høretab og andre vanskeligheder

Børn med andre vanskeligheder – også forkortet BMAV – er børn, der ud over deres høretab også har andre vanskeligheder, som påvirker deres udvikling. For eksempel CHARGE, syndromer, cerebral parese, udviklingshæmning eller autisme.
Forskere og fagfolk diskuterer, hvornår et barn indgår i denne gruppe: Er det at have briller per definition det samme som, at barnet har andre vanskeligheder end høretabet – eller har barnet bare brug for briller, uden det i øvrigt påvirker den auditive og sproglige udvikling?! Traditionelt set har forskere inddraget alle børn med andre vanskeligheder end høretabet – også når der bliver brugt briller, men der er en spirende bevægelse i retning af at ændre på dette.
Her på hjemmesiden – og i Decibels arbejde generelt – skelner vi mellem børn og unge med høretab og børn og unge med andre vanskeligheder, fordi der kan være meget forskellige udviklingsforløb og problemstillinger.