Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / At leve med et høretab / Hørestrategier

Hørestrategier

Erfaring viser, at det er vigtigt, at børn med høretab bliver bevidste om, at de ikke hører normalt, og derfor skal tilegne sig nogle gode hørestrategier for at kunne følge godt med i en samtale og være en ligeværdig part i en dialog. Og dette gælder særligt i støjfulde miljøer.

Hvad ved vi om danske børn med høretab og hørestrategier

En undersøgelse fra 2013 om trivslen blandt unge med CI, som Decibel lavede i samarbejde med Rådgivende Sociologer, Frijsenborg Efterskole og Brådskovgård Efterskole og Niels-Henrik Møller Hansen fra Dansk Ungdomsforskning viser, at 29% af de unge med CI havde uhensigtsmæssige hørestrategier, som f.eks. at trække sig væk fra en udfordrende samtale, når den blev for kompleks. Altså hørestrategier som ikke hjælper dem til at gennemføre en udfordrende kommunikation.  71% havde langt bedre hørestrategier, som gør dem i stand til at fastholde og blive ved med at tro på, at kommunikationen skal kunne lykkes for dem.

Undersøgelsen viste også, at de unge, havde meget svært ved at lære sig nye og mere hensigtsmæssige hørestrategier. Så selvom de gentagne gange oplever, at en kommunikation ikke lykkes, så bliver de ved med at bruge den samme dårlige hørestrategi om og om igen.

46% af de unge erkender, at nedbrud i kommunikation kan forekomme, og at de er i stand til at ryste oplevelsen af sig og komme videre. De ved, og har lært, at en gang imellem går det galt. Men 54% bliver kede af ikke at kunne gennemføre en samtale på lige fod med normalthørende. (Det, der kendetegner de 54%, er, at de har dårlige talesproglige kompetencer og oftere end de 46% går, eller har gået, på en specialskole).

Det er derfor helt afgørende, at hørestrategier læres tidligt og bliver en naturlig del af barnets måde at møde verden på. Her spiller du som forælder en stor rolle, for det er i høj grad dig, der skal vise vejen for dit barn og langsomt kræve, at dit barn bliver bevidst omkring gode hørestrategier og kan bruge flere forskellige afhængigt af den enkelte situation.

Hvilke hørestrategier virker?

  • Fokus på position: Lær dit barn at stille sig tæt på lydkilden og lær dit barn at stille sig med lyset i ryggen, hvis det er nødvendigt at kunne se ansigtet på den person, der taler
  • Fokus på teknik: Lær dit barn at kende de forskellige programmer på CI eller høreapparater – og at bruge dem. Lær dit barn at bruge høretekniske hjælpemidler, hvor det er nødvendigt – og afhængigt af alder også at tage ansvar for det
  • Fokus på kommunikation: Lær dit barn at have fokus på det, dit barn ikke hørte, lær dit barn at bede om gentagelser, lær dit barn at bede andre om at tale langsommere eller at gå et sted hen med mindre støj. Lær dit barn at blive så længe i en samtale som muligt, selvom samtalen er svær. Lær dit barn  – at der ALDRIG er noget ‘der er lige meget’. Lær dit barn at kommunikation en gang imellem er svært og mislykkes – og at verden ikke ramler sammen af den grund
  • Fokus på støj: Lær dit barn at blive bevidst om støj, og hvad støj gør ved taleforståelsen. Lær dit barn om gode og dårlige lyttemiljøer uden at det kammer helt over, så dit barn ikke kun lærer at færdes i absolut støjsvage miljøer. Virkeligheden er jo ofte en hel anden – og det er dér dit barn skal lære at færdes

Hvordan bliver du som forælder en god rollemodel for dit barn med høretab?

For at lære dit barn gode hørestrategier, skal du først acceptere, at høretabet er et grundvilkår for dit barn. Det forsvinder aldrig. Og I skal som familie lære at leve med det, acceptere det, møde verden med den indre accept og finde ro med det grundvilkår. Det er ikke det samme som, at du i perioder ikke kan blive både vred, bitter og ked af det. Det er helt naturligt og menneskeligt. Men er du åben omkring høretabet og italesætter det, der, hvor det er passende, så viser du dit barn et naturligt forhold til høretabet. Og i nogle perioder vil du have mere energi til det, end i andre. Og det er også helt okay.
Husk også at give dit barn viden om høretab, teknik og hørestrategier – tilpasset og afstemt efter dit barns alder.

Hvordan lærer du dit barn at have fokus på hørestrategier?

Lær dit barn at være opmærksom på, at det, der foregår omkring barnet, også er vigtigt, selvom dit barns navn ikke bliver nævnt. Altså at overhøring af f.eks. en diskussion i køkkenet hjemme hos jer selv, i klassen eller i børnehaven også kan være vigtig og relevant for dit barn, og at man lærer en hel del ved at ‘være med på en lytter’. Det er vigtigt også at inddrage dit barn, på lige fod med de øvrige i familien, præcis som du vil gøre med et normalthørende barn, så barnet med høretab tidligt lærer, at barnets mening er vigtig – på lige fod med andres. Alternativet er, at dit barn vænner sig til at ‘pause’ og lærer, at det er okay ‘trække stikket’ i situationer, hvor det er dialog og kommunikation, der er i fokus. Dermed kan dit barn kan gå glip af vigtige informationer. Husk på, at 90% af den viden, vi har, har vi fra overhøring (Carol Flexer, 2012)