Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / At leve med et høretab / Få hverdagen til at fungere for hele familien

Få hverdagen til at fungere for hele familien

Hverdagen med et barn med et høretab i familien ligner på mange måder alle andre familiers. Og alligevel ikke. For der følger meget med det at have et barn med et høretab, som kræver tid, ressourcer, tænkning og energi af dig som forælder og for resten af din familie.  Og det vil selvfølgelig – mere eller mindre og på forskellig vis påvirke jer i familien. Vi har derfor samlet nogle råd, som hver for sig kan give mere energi og overskud i hverdagen:

Høretabet er et grundvilkår i hverdagen

 • Acceptér høretabet som et grundvilkår for jeres familie – det er der og kan ikke gå væk eller forsvinde. Og lær dine børn det samme
 • Vær åben om høretabet i familien – og tal om, hvordan det påvirker jer; hvad der fungerer godt, og hvad der kan ændres. På den måde lærer du også dit barn/dine børn, at det er naturligt at tale om høretabet – også når det er irriterende eller når det gør én af jer kede af det
 • Acceptér at dit barn med høretab bruger mange ressourcer på at høre, selvom dit barn er godt hjulpet af sine CI’er, høreapparater eller Bahs, og derfor kan være mere træt i løbet af en dag. Så læg pauser ind, hvor der ikke skal foregå så meget. Find ud af, hvordan dit barn med høretab ‘pauser’ godt og lær dit barn at tage flere pauser i løbet af dagen. Og find ud af, hvad der giver lige præcis dit barn mere energi. Nogle børn får mere energi af at løbe en tur eller spille bold andre skal sidde i ro med en bog eller et blad

Søskende

 • Mange søskende til et barn med høretab oplever, at du som forælder bruger meget tid med deres søskende med høretab – og det kan få dem til at føle, at de ‘bliver snydt’ for tid og nærvær med dig. Så sørg for en gang imellem at arrangere en dag, hvor du kun er sammen med søsteren/broderen til dit barn med høretab – og er der flere søskende – så kun én ad gangen. Det behøver ikke at være det helt store, I laver, men det kan give noget luft for barnet ikke at skulle ‘kæmpe’ med andre om din opmærksomhed. Og det skal selvfølgelig også gå den anden vej – så hav også enetid med dit barn med høretab, som ikke handler om høretab, men hvor I bare er sammen om en fælles aktivitet
 • Giv viden om høretab til søskende, så de ved, hvad det handler om, og f.eks. kan svare på spørgsmål fra venner – afpas efter barnets alder. Husk at viden ikke er statisk, så der skal løbende snakkes og fyldes på

Parforhold

 • Fordel de opgaver, der handler om barnet med høretab, imellem jer som forældre, så I oplever, at det er et fælles ansvar, og at opgaven, og dermed også viden ikke kun ligger hos den ene af jer. Det giver jer også et langt bedre grundlag for konstruktivt at diskutere, de valg og de beslutninger, der skal træffes – og som ingen af jer sjældent vil have viden om i forvejen, da 95% af børn med høretab fødes af normalthørende forældre
 • Del sorger, bekymringer og glæder med hinanden – det fylder at gå med det alene
 • Acceptér, at I som par føler forskelligt og handler forskelligt. En psykolog har en gang sagt, at mænd bygger garage eller ordner cykler, når det bliver svært og bekymringerne vokser, og kvinder har brug for at snakke og snakke om det, der bekymrer  – begge dele er rigtigt for den enkelte

Familien

 • Hav gode samtalevaner i familien – så alle kan være med i samtalen. Så tal én ad gangen og minimér baggrundsstøj (radio, tv, Ipad, computer, mobil), når I er sammen og fokus er på dialog og hverdagssnak f.eks. om et måltid
 • Sæt tid af til ‘at træne’ med dit barn med høretab – hvad I skal lave afhænger af dit barns alder og interesser. Det kan være at læse en bog sammen, øve højtlæsning på engelsk, diskutere et emne i dansk, cykle en tur i naturen, lægge tøj på plads eller tømme opvaskemaskine. Det giver jer mulighed for at øve det, der er svært og som skal have fokus – uanset barnets alder. Det kan sagtens kombineres med de øvrige søskende, så det bliver en fælles aktivitet – men fokus er på at hjælpe barnet med høretab med det, der er svært
 • Hav gode teknikrutiner, så I f.eks. ikke løber tør for batterier eller glemmer FM udstyr på skolen, hvis det skulle med til ridning. Fordel ansvar og vær tydelig omkring, hvem der har ansvaret. Og det kan sagtens være dit barn – afhængigt af alder
 • Det er okay at sige nej til en middagsaftale eller et forældrearrangement i børnehaven, hvis I er trætte eller bare har brug for tid sammen
 • Mærk efter hvad der fungerer for jer som familie, og gør mere af det – og brug netværket omkring jer