Forløbsbeskrivelser

Du er her: Forside / Forløbsbeskrivelser

Forløbsbeskrivelser

Socialstyrelsen udarbejder vejledende faglige forløbsbeskrivelser om den højt specialiserede indsats for børn og unge med tidligt konstateret høretab og andre udvalgte målgrupper.

En forløbsbeskrivelse er et redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de skal tilrettelægge tilbud til børn, unge og voksne på det mest specialiserede social- eller specialundervisnings-område. Forløbsbeskrivelser beskriver de højt specialiserede indsatser til forskellige målgrupper og indeholder anbefalinger til, hvordan indsatserne tilrettelægges, samt hvilken organisering og koordinering, der bedst sikrer de rette tilbud samt et sammenhængende forløb for den enkelte.

Anbefalingerne i forløbsbeskrivelserne er kun vejledende og forpligter ikke den enkelte kommune i forhold til visitation og fastsættelse af serviceniveau eller organisering af opgaven mellem kommuner og regioner. Dette afklares lokalt.

Forløbsbeskrivelserne er nyttige i samarbejdet med det offentlige

Som fagprofessionel kan du bruge forløbsbeskrivelsen til at hente viden og inspiration til anbefalede indsatser og tiltag for målgruppen og til anbefalinger af, hvordan koordinering af indsatsen kan tilrettelægges i samarbejde mellem de forskellige aktører.

Som forælder kan du bruge forløbsbeskrivelsen til at minde dine kontaktpersoner i kommunen om, at der findes centrale anbefalinger til, hvordan en god indsats for dit barn kan tilrettelægges. Du kan også bruge anbefalingerne som vejledning til, hvilke tiltag, du kan bede om på vegne af dit barn.

Udgivelser

Socialstyrelsen har udgivet fire vejledninger på børneområdet, heraf én specifikt om børn og unge med tidligt konstateret høretab:

Høretab

Forløbsbeskrivelse. Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt opdaget høretab 0-18 år (2015, revideret i 2019).

Målgruppen for forløbsbeskrivelsen er børn og unge fra 0-18 år, der har behov for en højt specialiseret indsats på grund af et tidligt konstateret høretab. Høretabet betegnes som tidligt, når det er medfødt eller opstået, inden barnets grundlæggende sproglige kompetencer er på plads. 

Decibel har deltaget i udarbejdelsen og revideringen af forløbsbeskrivelsen via en plads i den referencegruppe, hvor parter omkring familier og børn med høretab har været budt ind.

Sjældne handicap

Forløbsbeskrivelse. Børn og unge med sjældne handicap. 0-25 år. Udgivet i 2019.

Verbal dyspraksi

Forløbsbeskrivelse. Børn med verbal dyspraksi. Udgivet i 2017.

Alvorlig synsnedsættelse

Forløbsbeskrivelse om Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år. Udgivet i 2016.