Du er her: Forside / Aktiviteter
Indlæser Begivenheder
Du er her: forside / Aktiviter / Familiekursus for familier med børn med høretab 5-14 år, 2016

« All Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Familiekursus for familier med børn med høretab 5-14 år, 2016

1. oktober 2016 - 2. oktober 2016

| Gratis

Formålet med kurset

Overordnet set er formålet at få den nødvendige viden, der gør alle i familien rustet til at tackle hverdagens udfordringer. For forældrene sker dette gennem praktiske råd, ny faglig viden, udveksling af erfaringer med andre og værktøjer, der kan lette hverdagen og skabe et bedre overblik. For børn med høretab lærer de meget ved at tilbringe to dage med ligesindede og skabe nye og vigtige relationer. Deres søskende vil møde andre børn med høretab, der ligesom dem selv har en søster eller bror, der måske tager mere af forældrenes opmærksomhed. Børnene med høretab og deres søskende vil blive passet af kvalificerede passere begge dage.

Lørdagsprogram

Kl. 09.00-10.00: Ankomst, morgenmad og udstilling af CI, Bahs, høreapparater og høretekniske hjælpemidler – Både børn med høretab og deres søskende tilbringer dagen sammen i Legoland. Børnene inddelses i grupper med god mulighed for at lære nye venner at kende. Børn 0-3 år passes på hotellet

Kl. 10.00-10.30: Velkomst – Nyt fra Decibel, præsentation af weekendens program. Kort præsentation af teknik workshops

Kl. 10.30-11.30: Den nyeste forskning om unge med høretab – Hvordan ser gruppen af unge med høretab ud i dag og i fremtiden? Hvad er vigtigt at give de unge med hjemmefra? Og hvilken rolle har I som forældre i forhold til at klæde jeres børn på til at indgå i samfundet på lige fod med deres hørende jævnaldrende v/Niels Henrik Møller Hansen, lektor ved Center for ungdomsforskning

Kl. 11.30-12.30: Teknik workshops – Firmaerne sætter fokus på, hvad der er vigtig viden for dig som forælder til et barn med høretab, der er afhængig af teknik. Danaflex, Oticon Medical, GN Hearing-Danmark, Advanced Bionics, MED-EL og Comfort Audio afholder teknikworkshops, hvor I har mulighed for at besøge firmaerne i 3 workshops runder

Kl. 12.30-13.30: Frokost og udstilling af af CI, Bahs, høreapparater og høretekniske hjælpemidler

Kl. 13.30 – 14.30: Hvilken type forælder er du? – Forældretyper for forældre. Forældre og forældrerollen forandrer sig i takt med tiden, samfundet og kulturen. Der opstår nye typer forældre og nye forældrekonstellationer. Foredraget kommer omkring begreber som ‘Tiger-forældre’, ‘Curling-forældre’, med flere, og beskriver på underholdende vis disse. Glæd jer til et tankevækkende og underholdende foredrag v/Rikke Nyvang, Cand. Pæd. Antropologi

Kl. 14.30-15.00: Børn der netværker, hvorfor er det vigtigt? – Børn og unge med høretab har også behov for at danne netværk. Hør om hvilke erfaringer der ligger efter mange års afholdelse af Børnehøre kurser og forslag til, hvad I som forældre kan gøre for at bakke bedst muligt op omkring jeres barn v/Anne Haven Albertsen og Vibeke Rødgaard Mathiesen, tale kommunale tale-hørekonsulenter

Kl. 15.00-15.30: Pause med kaffe/the og kage- udstilling af af CI, Bahs, høreapparater og høretekniske hjælpemidler

Kl. 15.30-16.30: Høretab i hverdage – Ud fra børnenes forskellige aldre sættes fokus på forskellige emner, som er specifikke for en hverdag med høretab. For eksempel skolestart, fremmedsprog, skole-hjem samarbejde, hørestrategier, venskaber m.m. I inddeles i grupper efter jeres børns alder

Kl. 16.30: Børnene kommer retur fra Legoland – Der er pølsehorn, sunde stænger og juice til alle børn og passere

Kl. 18.30: Middag og lotteri til fordel for børn og unge i Decibel

Kl. 20.30: Børnediskotek med dans for alle børn, fortællertelt med oplæsning for de mindste og hyggekrog for de voksne

Søndagsprogram

Kl. 09.00-09.45: Hundeskattejagt for alle – Danmarks Civile Hundeførerforening kommer forbi med en overraskelse

Kl. 9.45-10.00: Børnene sendes af sted til de forskellige aktiviteter

Børn

Kl. 10.00-12.00: 

 • 0-3 år – Pasning på hotellet
 • 4-6 år – Film, leg og legeaudiologisk klinik
 • 7-9 år – Film, leg og legeaudiologisk klinik
 • 10 – 14 år med høretab – Prøv ny teknik og teambuilding for unge
 • 10+ år søskende – Film og leg

Forældre 

Kl. 10.00-12.00: Vælg et ud af tre forskellige fordybelsesemner

 1. Når sproget ikke udvikler sig som forventet (få gode ideer til, hvad du kan gøre og blive klogere på vigtige dele i sproget som f.eks.: Executive funktioner (træning, guidning, strukturering af opgaver),  hjernens betydning for sprogudvikling, auditiv hukommelse og pre-teaching
 2. Bliv klogere på paragraffer i Serviceloven – En introduktion til de vigtigste paragraffer i Serviceloven, så du kender dine muligheder for f.eks. at søge om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter v/Hanne Petersen, faglig leder i DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
 3. De unges hverdagsliv smalltalk/ identitetsdannelse v/de unge selv

Kl. 12.00-13.00: Frokost og samlet afsked

Priser

Bemærk: Kun medlemmer, som har betalt deres medlemskontingent i 2016, kan deltage på kurset.

0-2 år: gratis

3-11 år: 650 kr.

Alle over 12 år: 1600 kr.

Tillæg for Kids House (familier med tre børn eller flere): 1000 kr.
Tillæg for Adventure værelser 1000 kr.

Deltager du kun på et dagskursus, så gælder disse priser. Hvis du skal på dagskursus, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til: dorte@decibel.dk. Du skal derfor ikke benytte dig af tilmeldingsmuligheden her på siden.

Husk at præcisere om det drejer sig om lørdag med middag eller uden middag og/eller søndag. Prisen for dagskursus lørdag er 850 kr. pr. voksen (fra 12 år) og 550 kr. pr. barn inklusiv festmiddag lørdag aften. Uden middagen lørdag aften er prisen 600 kr. pr. voksen og 450 kr. pr. barn. Prisen for søndag er 500 kr. pr. voksen og 350 kr. pr. barn.

TILMELDINGSFRIST DEN 20. SEPTEMBER 2016

Der er mulighed for at få kurset betalt af kommunen som en merudgift

Som familie med et eller flere børn med varig funktionsnedsættelse har I mulighed for at ansøge jeres kommune om dækning af de merudgifter, der følger af at have et barn eller flere børn med funktionsnedsættelse – i dette tilfælde et høretab. Når kommunerne behandler jeres ansøgning, så arbejder de med begrebet nødvendig merudgift. Vedrørende begrebet “nødvendige merudgifter” gælder det, at det indgår i vurderingen, om udgiften:

 1. Er nødvendig
 2. Om det er normalt at afholde udgiften
 3. Om der er tale om en merudgift
 4. Om der kompenseres for merudgifter, der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og i givet fald om merudgiften sammenlignet med andre ikke-handicappede er almindelig

I forhold til nogle typer af merudgifter skal sagsbehandleren således ikke blot stille spørgsmålet, om merudgiften er nødvendig, men stille spørgsmålet, om merudgiften er nødvendig for at opretholde en normal og almindelig tilværelse sammenlignet med andre uden funktionsnedsættelser i en tilsvarende livssituation. Læs mere om merudgifter, og få tips til hvordan du laver en god ansøgning.

 

Detaljer

Start:
1. oktober 2016
Slut:
2. oktober 2016
Pris:
Gratis