Du er her: Forside / Aktiviteter
Indlæser Begivenheder
Du er her: forside / Aktiviter / Familiekursus for familier med børn med høretab 5-14 år 2020

« All Begivenheder

Familiekursus for familier med børn med høretab 5-14 år 2020

3. oktober - 4. oktober

Der følger helt særlige udfordringer og omstændigheder med for hele familien, når en familie har et barn med høretab. Høreteknik, sociale relationer, institutioner, auditiv og sproglig stimulering er blot nogle af de områder, familierne skal tackle i hverdagen. Erfarings- og vidensudveksling kan hjælpe familierne med håndtering af alle disse særlige forhold.

Hvad får familien ud af at deltage?

For forældre

Det overordnede formål med kurset er at ruste familierne til at tackle hverdagens små og store udfordringer. Forældrene vil få ny faglig viden, praktiske råd og mulighed for erfaringsudveksling gennem foredrag, debatter og drøftelser i mindre grupper. Kurset har fokus på hele familiens situation og giver mulighed for at drøfte usikkerhed og holdninger og få svar på spørgsmål i et lukket forum, hvor fagpersonale har tid til spørgsmål og svar. Kurset præsenterer forældrene for den nyeste faglige viden på området, som ikke kan opnås andetsteds i den aktuelle sammenhæng, og giver deltagerne mulighed for at møde fagprofessionelle med førende kompetencer indenfor høretabsområdet. Kurset er derfor enestående af sin slags, idet der ikke udbydes lignende tilbud indenfor sundhedsvæsenet.

For børn med høretab og deres søskende

Børnene med høretab vil i løbet af kurset møde ligesindede og skabe vigtige relationer. Deres søskende både vil møde andre børn med høretab og andre søskende, der ligesom dem selv har en søster eller bror, der nogle gange tager lidt mere af forældrenes opmærksomhed. De fleste børn og unge med høretab og deres søskende møder ikke ligesindede i hverdagen, fordi langt de fleste er inkluderede i lokale skole- og dagtilbud uden mulighed for at danne netværk og udveksle erfaringer med ligesindede. Netværket med andre er afgørende for, at børnene får sat deres egen situation i perspektiv og på sigt bliver rustet til at mestre livet med en hørenedsættelse eller som pårørende til en ung med høretab. I løbet af kurset bliver børnene passet af kvalificerede passere, der har bred erfaring med høretab, og som arrangerer hyggelige aktiviteter for børnene i trygge rammer. En stor del af børnepasserne har selv et høretab eller er søskende til en anden ung med høretab og fungerer derfor samtidig som rollemodeller, der mestrer en hverdag med høretab, og som de deltagende børn og deres søskende kan spejle sig i og lære af.

Hvem kan deltage?

Alle familier, der har børn med høretab i alderen 5-14 år, og som har oprettet et familiemedlemskab i Decibel, kan deltage på kurset. Kurset er målrettet hele familien og er tilrettelagt, så både forældre, søskende og børn med høretab får mest muligt udbytte.

Priser og program

Det endelige program samt pris for kurset vil være klar primo juni 2020, hvor tilmeldingen også åbner her på siden.

Der er mulighed for at få kurset betalt af kommunen

Som familie med ét eller flere børn med høretab har I mulighed for at ansøge jeres kommune om dækning af udgifter til familiekurset. I får betalt jeres deltagelse, hvis kommunen vurderer, at I vil blive bedre i stand til at tage vare på jeres barn ved at få mere viden og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder i forbindelse med høretabet. Kurset kan søges efter servicelovens § 11, hvis kommunen vurderer, at kursusindholdet kan imødekomme barnets behov. I nogle kommuner kan kurset søges efter § 41, hvis kommunen vurderer, at barnet med høretab har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der er har alvorlige følger i barnets hverdag, og at kursusudgiften derfor kan anses som en nødvendig merudgift ved forsørgelsen af barnet. Læs mere om mulighederne for at få bevilget kurset på Decibels medlemssider her, hvor du også finder konkrete tips til at skrive en god ansøgning til din kommune.

Detaljer

Start:
3. oktober
Slut:
4. oktober

Arrangør

Decibel