Du er her: Forside / Aktiviteter
Indlæser Begivenheder
Du er her: forside / Aktiviter / Familiekursus for familier med børn med høretab 5-14 år 2020

« All Begivenheder

Familiekursus for familier med børn med høretab 5-14 år 2020

3. oktober - 4. oktober

| Gratis – DKK1745

OBS: (1/9-20): Kurset er fuldt booket, og vi har oprettet en venteliste. Skriv til sara@decibel.dk, hvis du vil have din familie sat på ventelisten. 

Der følger helt særlige udfordringer og omstændigheder med for hele familien, når en familie har et barn med høretab. Høreteknik, sociale relationer, institutioner, auditiv og sproglig stimulering er blot nogle af de områder, familierne skal tackle i hverdagen. Erfarings- og vidensudveksling kan hjælpe familierne med håndtering af alle disse særlige forhold.

Hvad får familien ud af at deltage?

For forældre

Det overordnede formål med kurset er at ruste familierne til at tackle hverdagens små og store udfordringer. Forældrene vil få ny faglig viden, praktiske råd og mulighed for erfaringsudveksling gennem foredrag, debatter og drøftelser i mindre grupper. Kurset har fokus på hele familiens situation og giver mulighed for at drøfte usikkerhed og holdninger og få svar på spørgsmål i et lukket forum, hvor fagpersonale har tid til spørgsmål og svar. Kurset præsenterer forældrene for den nyeste faglige viden på området, som ikke kan opnås andetsteds i den aktuelle sammenhæng, og giver deltagerne mulighed for at møde fagprofessionelle med førende kompetencer indenfor høretabsområdet. Kurset er derfor enestående af sin slags, idet der ikke udbydes lignende tilbud indenfor sundhedsvæsenet.

For børn med høretab og deres søskende

Børnene med høretab vil i løbet af kurset møde ligesindede og skabe vigtige relationer. Deres søskende både vil møde andre børn med høretab og andre søskende, der ligesom dem selv har en søster eller bror, der nogle gange tager lidt mere af forældrenes opmærksomhed. De fleste børn og unge med høretab og deres søskende møder ikke ligesindede i hverdagen, fordi langt de fleste er inkluderede i lokale skole- og dagtilbud uden mulighed for at danne netværk og udveksle erfaringer med ligesindede. Netværket med andre er afgørende for, at børnene får sat deres egen situation i perspektiv og på sigt bliver rustet til at mestre livet med en hørenedsættelse eller som pårørende til en ung med høretab. I løbet af kurset bliver børnene passet af kvalificerede passere, der har bred erfaring med høretab, og som arrangerer hyggelige aktiviteter for børnene i trygge rammer. En stor del af børnepasserne har selv et høretab eller er søskende til en anden ung med høretab og fungerer derfor samtidig som rollemodeller, der mestrer en hverdag med høretab, og som de deltagende børn og deres søskende kan spejle sig i og lære af.

Hvem kan deltage?

Alle familier, der har børn med høretab i alderen 5-14 år, og som har oprettet et familiemedlemskab i Decibel, kan deltage på kurset. Kurset er målrettet hele familien og er tilrettelagt, så både forældre, søskende og børn med høretab får mest muligt udbytte.

OBS: vedr. CORONA: Det skal være trygt og sikkert for alle at deltage i familiekurset. Derfor følger vi naturligvis nøje myndighedernes anvisninger, og weekenden vil blive tilrettelagt inden for gældende regler og retningslinjer for arrangementer på socialområdet. Dette betyder bl.a. et begrænset deltagerantal (læs nærmere under “Tilmelding” herunder) og at vi foretager mindre justeringer i programmet, der hvor det er nødvendigt.

Program

(NB: Ret til ændringer forbeholdes.)

Lørdag d. 3. oktober

PROGRAM FOR FORÆLDRE

9-10: Ankomst– morgenmad og udstilling af CI, bahs, høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Børn afleveres til passere fra kl. 9.30-9.45.

10-11.30: Velkomst. Præsentation af weekendens program og dialog i netværks-grupper for forældre inddelt efter høreteknologi og børnenes alder.

11.30-12.30: Mød firmaerne. Forskellige høreteknologi-firmaer præsenterer deres produkter i en række workshops med fokus på nyt fra producenterne.

12.30-13.30: Frokost og udstilling af CI, bahs, høreapparater og høretekniske hjælpemidler

13.30-14.15: IHEAR – I skole med høretab. Hvad skal der til for at sikre, at børn med høretab får samme muligheder for faglig læring og social trivsel som deres normalthørende kammerater? Decibels forskningsprojekt IHEAR har siden 2017 fulgt knap 50 børn med høretab omkring skolestart. Jane Lignel Josvassen fra Decibels Videnscenter gør status på forsknings-projektet og præsenterer de vigtigste konklusioner nu, hvor IHEAR nærmer sig sin afslutning v/ Jane Lignel Josvassen, audiologopæd, cand.mag., LSLS Cert. AVT

14.15-15.15 – 4 moduler (hver deltager vælger 1 modul)

A: Unge med høretab fortæller. Mød en række unge mennesker, som fortæller om hverdagen med høretab og giver svar på dine spørgsmål om stort og småt med udgangspunkt i deres egne erfaringer. Hvordan tackler man sit høretab i forhold fritidsaktiviteter, skolegang og sociale relationer i et helt almindeligt ungdomsliv på særlige vilkår?

B: Resultater fra IHEAR. Hvor godt hører børn med høretab, og hvordan klarer de sig sprogligt og socialt? Hvilke udfordringer oplever de? Hør mere om resultaterne fra Decibels IHEAR-forskningsprojekt, som i en treårig periode har fulgt en stor gruppe børn med høretab omkring skolestart v/Jane Lignel Josvassen, audiologopæd i Decibels videnscenter, LSLS Cert. AVT.

C: Ny i høretab – en introduktion til dig, der er ny i høreverdenen. Der er mange spørgsmål og nye ting at forholde sig til, når ens barn får konstateret et høretab. Få overblik over høreverdenen og de vigtigste aktører og begreber v/ Sara Maria Cordtz, organisationskonsulent i Decibel

D: De ”forbudte” følelser – når forældrerollen er svær. Hvilke svære tanker og følelser kan følge med, når man er forælder til et barn med høretab, og hvordan kan man tackle dem?  v/Rebecca Skaarup-Hille, psykolog og mor til en datter med høretab

15.15.-15.45 Kaffepause

15.45-16.30 Vidensdeling og refleksion – vi samler op på dagens vigtigste spørgsmål og svar

16.30: Børnene kommer retur til forældre

18.30: Middag inkl. lotteri til fordel for børn og unge med høretab

20.00: Børnedisko og aftenhygge – med mulighed for at mødes i netværksgrupper

PROGRAM FOR BØRN

09-10: Ankomst, morgenmad og udstilling af CI, bahs, høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Mellem 9.30 og 9.45 afleveres børnene til kvalificerede passere. Børn på 3-14 år tilbringer dagen sammen i Legoland i mindre grupper efter alder og geografi, hvor der undervejs er god mulighed for at lære nye venner at kende og opbygge et netværk med andre børn med høretab og søskende. I løbet af dagen får børnene samtidig mulighed for at spejle sig i passerne, der fungerer som rollemodeller for børnene med høretab og deres søskende og anviser konkrete eksempler på, hvordan man som ung kan mestre en tilværelse med høretab. Børn 0-3 år passes på hotellet af kvalificerede passere, som også sætter fokus på børnene og deres søskendes muligheder for at danne nye relationer til ligesindede og opleve andre småbørn med høretab og deres søskende på tæt hold.

16.30: Børnene kommer retur fra Legoland. Eftermiddagssnack til alle børn og passere.

18.30: Middag inkl. lotteri

20.00: Disko og hyggehjørne

 

Søndag d. 4. oktober

PROGRAM FOR BØRN

Kl. 9.15-9.30: Børnene sendes af sted til de forskellige aktiviteter

9.30-12.10: 

0-3 år – Pasning på hotellet – fortsættelse af lørdagens program

4-9 år – Aktiviteter og teambuilding med fokus på samtale om de udfordringer, børnene oplever i hverdagen med høretab. Via lege og aktiviteter om hørelse, høreteknik mv. træner børnene deres kommunikationsevner, tackler høretabsrelaterede situationer og bygger videre på de relationer, der dannes i løbet af weekenden.

10 – 14 år – Teambuilding og erfaringsudveksling. I mindre grupper opdelt efter høretab/søskendeforhold får børnene mulighed for at styrke deres netværk og sætte ord på de udfordringer, de oplever i en hverdag med høretab.

12.15-13 Frokost og farvel

PROGRAM FOR FORÆLDRE

9.15-9.30:Børn sendes afsted til aktiviteter

9.30-9.45: Godmorgen!Præsentation af dagens program

9.45-11.45 3 moduler (hver deltager vælger 1 modul)

MODUL I: Det gode samarbejde mellem skole og hjem. Dorthe, som er mor til Bastian i 3. klasse med høretab, fortæller sammen med Bastians lærer Nanna om deres erfaringer med at tilrettelægge den bedst mulige skolestart. Hvad skal være på plads, når et barn med høretab starter i skole, og hvordan skaber man et godt samarbejde mellem skole og hjem? v/Dorthe Steen Jørgensen, mor til Bastian og lærer Nanna Saggau Lond.

MODUL II: Bliv klogere på Serviceloven. Lær de vigtigste paragraffer i Serviceloven at kende, så du bliver klogere på dine muligheder for f.eks. at søge om tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter v/Inge Louv, handicapkonsulent og socialrådgiver

MODUL III: Sociale kompetencer hos børn med høretab – sådan kan du støtte dit barn. Børn med høretab kan være udfordrede socialt, fordi de ikke overhører i samme grad som normalthørende børn. Hvordan kan du som forælder til et barn med høretab støtte dit barn i at udvikle og styrke sine sociale kompetencer? Med udgangspunkt i konkrete eksempler og egne erfaringer fortæller et forældrepar, hvordan de arbejder med at støtte deres 10-årige søns sociale udvikling. v/Dalia og Yaacov Kigiel-Slor, psykolog og pædagog og forældre til Noam med høretab

 11.45-12.15: Opsamling – nyt fra Decibel

12.15-13: Frokost i restauranten og tak for denne gang!

Priser

Priser for deltagelse hele weekenden inkl. forplejning og overnatning i standardværelse:

Børn 0-2 år: gratis.

Børn 3-12 år: 715 kr.

Voksne og børn fra 13 år: 1745 kr.

Tillæg for Park View værelser (familier med 3 børn): 950 kr.

Tillæg for Adventure-værelser (op til 6 personer): 950 kr.

Enkeltværelsestillæg: 550 kr.

Det er også muligt at tilmelde sig weekenden som dagskursus. Hvis du skal på dagskursus, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til sara@decibel.dk. Du skal derfor IKKE benytte dig af tilmeldings-muligheden her på siden! Husk i din mail at præcisere, om det drejer sig om lørdag med middag eller uden middag og/eller søndag. Prisen for dagskursus lørdag er 900 kr. pr. voksen (fra 12 år) og 600 kr. pr. barn inklusiv middag lørdag aften. Uden middagen lørdag aften er prisen 650 kr. pr. voksen og 500 kr. pr. barn. Prisen for søndag er 550 kr. pr. voksen og 400 kr. pr. barn.

Hvis du ønsker at booke yderligere overnatninger i forbindelse med kurset, f.eks. fra fredag til lørdag, så kontakt venligst Hotel Legoland direkte på tlf. 79 51 13 50 eller på reservation@legoland.dk. Husk at fortælle, at du kommer som deltager i Decibels familiekursus. Du kan læse mere om Hotel Legoland og de forskellige værelsestyper på legoland.dk/overnatning.

Tilmelding

OBS: (1/9-20): Kurset er fuldt booket, og vi har oprettet en venteliste. Skriv til sara@decibel.dk, hvis du vil have din familie sat på ventelisten. 

Du tilmelder dig og din familie ved at lægge billetter i kurven og gennemføre betalingsmodulet (her er mulighed for at vælge funktionen “kommunen betaler”, hvis du har fået kurset bevilget af din kommune, og Decibel skal fakturere kommunen direkte for din deltagelse). Når du har gennemført tilmeldingen, modtager du en kvittering på e-mail. Et par dage efter vil du modtage en ny e-mail, hvor vi beder om lidt yderligere informationer om dig og din familie.

OBS: Tilmeldingsfrist 1. september 2020. Pga. corona-situationen sætter vi et max. deltagerantal på 80 voksne og 80 børn – så tilmeld jer gerne hurtigst muligt, så I er sikre på en plads på kurset. Vi opretter en venteliste, hvis det bliver nødvendigt.

 

Der er mulighed for at få kurset betalt af kommunen

Som familie med ét eller flere børn med høretab har I mulighed for at ansøge jeres kommune om dækning af udgifter til familiekurset. I får betalt jeres deltagelse, hvis kommunen vurderer, at I vil blive bedre i stand til at tage vare på jeres barn ved at få mere viden og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder i forbindelse med høretabet. Kurset kan søges efter servicelovens § 11, hvis kommunen vurderer, at kursusindholdet kan imødekomme barnets behov. I nogle kommuner kan kurset søges efter § 41, hvis kommunen vurderer, at barnet med høretab har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der er har alvorlige følger i barnets hverdag, og at kursusudgiften derfor kan anses som en nødvendig merudgift ved forsørgelsen af barnet. Læs mere om mulighederne for at få bevilget kurset på Decibels medlemssider her, hvor du også finder konkrete tips til at skrive en god ansøgning til din kommune samt en skabelon til din ansøgning.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til kurset er du velkommen til at kontakte kursusansvarlig Sara Maria Cordtz på sara@decibel.dk eller tlf. 23 90 23 16.

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter are no longer available

Detaljer

Start:
3. oktober
Slut:
4. oktober
Pris:
Gratis – DKK1745

Arrangør

Decibel