Du er her: Forside / Aktiviteter
Indlæser Begivenheder
Du er her: forside / Aktiviter / Familiekursus for familier med børn med høretab 5-14 år, 2018

« All Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Familiekursus for familier med børn med høretab 5-14 år, 2018

29. september 2018 - 30. september 2018

| Gratis – 1715DKK

Der følger helt særlige udfordringer og omstændigheder med for hele familien, når en familie har et barn med høretab. Høreteknik, sociale relationer, institutioner, auditiv og sproglig stimulering er blot nogle af de områder, familierne skal tackle i hverdagen. Erfarings- og vidensudveksling kan hjælpe familierne med håndtering af alle disse særlige forhold.

Hvad får familien ud af at deltage?

For forældre

Det overordnede formål med kurset er at ruste familierne til at tackle hverdagens små og store udfordringer. Forældrene vil få ny faglig viden, praktiske råd og mulighed for erfaringsudveksling gennem foredrag, debatter og drøftelser i mindre grupper. Kurset har fokus på hele familiens situation og giver mulighed for at drøfte usikkerhed og holdninger og få svar på spørgsmål i et lukket forum, hvor fagpersonale har tid til spørgsmål og svar. Kurset præsenterer forældrene for den nyeste faglige viden på området, som ikke kan opnås andetsteds i den aktuelle sammenhæng, og giver deltagerne mulighed for at møde fagprofessionelle med førende kompetencer indenfor høretabsområdet. Kurset er derfor enestående af sin slags, idet der ikke udbydes lignende tilbud indenfor sundhedsvæsenet.

For børn med høretab og deres søskende

Børnene med høretab vil i løbet af kurset møde ligesindede og skabe vigtige relationer. Deres søskende både vil møde andre børn med høretab og andre søskende, der ligesom dem selv har en søster eller bror, der nogle gange tager lidt mere af forældrenes opmærksomhed. De fleste børn og unge med høretab og deres søskende møder ikke ligesindede i hverdagen, fordi langt de fleste er inkluderede i lokale skole- og dagtilbud uden mulighed for at danne netværk og udveksle erfaringer med ligesindede. Netværket med andre er afgørende for, at børnene får sat deres egen situation i perspektiv og på sigt bliver rustet til at mestre livet med en hørenedsættelse eller som pårørende til en ung med høretab. I løbet af kurset bliver børnene passet af kvalificerede passere, der har bred erfaring med høretab, og som arrangerer hyggelige aktiviteter for børnene i trygge rammer. En stor del af børnepasserne har selv et høretab eller er søskende til en anden ung med høretab og fungerer derfor samtidig som rollemodeller, der mestrer en hverdag med høretab, og som de deltagende børn og deres søskende kan spejle sig i og lære af.

Hvem kan deltage?

Alle familier, der har børn med høretab i alderen 5-14 år, og som har oprettet et familiemedlemskab i Decibel, kan deltage på kurset. Kurset er målrettet hele familien og er tilrettelagt, så både forældre, søskende og børn med høretab får mest muligt udbytte.

Priser

Priser for deltagelse hele weekenden inkl. forplejning og overnatning i standardværelse: Børn 0-2 år: gratis Børn 3-12 år: 715 kr. Voksne og børn fra 13 år: 1715 kr. Tillæg for Park View værelser (familier med 3 børn): 950 kr. Tillæg for Adventure-værelser (op til 6 personer): 950 kr. Det er også muligt at tilmelde sig weekenden som dagskursus. Hvis du skal på dagskursus, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til sara@decibel.dk. Du skal derfor IKKE benytte dig af tilmeldings-muligheden her på siden! Husk i din mail at præcisere, om det drejer sig om lørdag med middag eller uden middag og/eller søndag. Prisen for dagskursus lørdag er 870 kr. pr. voksen (fra 12 år) og 570 kr. pr. barn inklusiv middag lørdag aften. Uden middagen lørdag aften er prisen 620 kr. pr. voksen og 470 kr. pr. barn. Prisen for søndag er 520 kr. pr. voksen og 370 kr. pr. barn. Hvis du ønsker at booke yderligere overnatninger i forbindelse med kurset, f.eks. fra fredag til lørdag, så kontakt venligst Hotel Legoland direkte på tlf. 79 51 13 50 eller på reservation@legoland.dk. Husk at fortælle, at du kommer som deltager i Decibels familiekursus. Du kan læse mere om Hotel Legoland og de forskellige værelsestyper på legoland.dk/overnatning.

OBS: Tilmeldingsfrist 31. august 2018.

Program

(NB. ret til ændringer forbeholdes)

Lørdag d. 29. september

Program for forældre

Kl. 9-10: Ankomst – morgenmad og udstilling af CI, bahs, høreapparater og høretekniske hjælpemidler

10-10.15: Velkomst og præsentation v/Sara Maria Cordtz, sekretariatsleder i Decibel

10.15-12.15: Ny viden om børn med høretab i skolen: Præsentation af foreløbige resultater fra Decibels forskningsprojekt IHEAR – I skole med høretab

10.15-10.45: Dantale 2: en høretest af evnen til at skelne i baggrundsstøj – hvorfor er denne test vigtig for børn med høretab? v/ Ellen Raben Pedersen, civilingeniør, adjunkt ved Syddansk Universitet

10.45-12.15: Præsentation af foreløbige resultater af fra IHEAR. Hvor godt hører børn med høretab egentlig, når de har deres høreteknologi på? Hvordan klarer børnene sig sprogligt og socialt, og hvilke udfordringer oplever de i skolen? v/Signe Wischmann, audiologopæd,  forskningsmedarbejder IHEAR, Decibel

12.15-12.30: Præsentation af teknikworkshops 12.30-13.30: Frokost og udstilling  af CI, Bahs, høreapparater og høretekniske hjælpemidler

13.30-14.30: Teknik-workshops: Advanced Bionics, Danaflex, GN Hearing, Oticon og Phonak. Repræsentanter fra høreteknologi-firmaer sætter fokus på vigtig viden for forældre til børn med høretab på det høreteknologiske område.

14.30-15.15 : At rejse ud i verden med et høretab – unge fortæller. En række unge med høretab fortæller om deres erfaringer med udlandsophold. Hvordan kan du som forælder hjælpe dit barn, når det skal ud i den store verden? Hvilke forberedelser kræver det, og hvad kan du allerede nu støtte op om? /v unge med høretab

15.15-15.45: Pause med kaffe/the og kage og udstilling fortsat

15.45-16.30: Høretab i hverdagen. Vi sætter fokus på problemstillinger omkring hverdagens udfordringer som f.eks. skole-hjem-samarbejde, hørestrategier, venskaber m.m.

16.30: Børnene kommer retur fra Legoland

18.30: Middag inkl. lotteri

20.00: Diskotek og hyggehjørne

Program for børn

Kl. 09-10: Ankomst, morgenmad og udstilling af CI, Bahs, høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Mellem 9.30 og 10 afleveres børnene til kvalificerede passere. Børn på 3-14 år tilbringer dagen sammen i Legoland i mindre grupper efter alder og geografi, hvor der undervejs er god mulighed for at lære nye venner at kende og opbygge et netværk med andre børn med høretab og søskende. I løbet af dagen får børnene samtidig mulighed for at spejle sig i passerne, der fungerer som rollemodeller for børnene med høretab og deres søskende og anviser konkrete eksempler på, hvordan man som ung kan mestre en tilværelse med høretab. Børn 0-3 år passes på hotellet af kvalificerede passere, som også sætter fokus på børnene og deres søskendes muligheder for at danne nye relationer til ligesindede og opleve andre småbørn med høretab og deres søskende på tæt hold.

16.30: Børnene kommer retur fra Legoland. Eftermiddagssnack til alle børn og passere.

18.30: Middag inkl. lotteri

20.00: Disko og hyggehjørne

Søndag d. 30. september

Program for børn

Kl. 9.15-9.30: Børnene sendes af sted til de forskellige aktiviteter

9.30-12.10: 

0-3 år – Pasning på hotellet – fortsættelse af lørdagens program

4-9 år – Legeaudiologisk klinik. Gennem en audiologisk lege-klinik, hvor bamser og dukker behandles for høretab og modtager auditiv genoptræning, får børnene mulighed for at tale om de problematikker og udfordringer, de oplever i hverdagen med høretab. Via rolleleg træner børnene deres kommunikationsevner og tackler høretabsrelaterede situationer, og gennem leg bearbejdes deres møde med sundhedssystemet og de fagligheder, børnene møder i hos læger, audiologopæder, teknikere mv. Besøget i legeaudiologisk klinik foregår i mindre grupper og veksler med perioder med leg og film, hvor børnene kan koble af og bygge videre på de relationer, der dannes i løbet af weekenden.

10 – 14 år – Teambuilding og erfaringsudveksling. I mindre grupper opdelt efter høretab/søskendeforhold får børnene mulighed for at styrke deres netværk og sætte ord på de udfordringer, de oplever i en hverdag med høretab. Teambuildingen foregår i mindre grupper og veksler med perioder med leg og film, hvor børnene kan koble af og bygge videre på de venskaber, der dannes i løbet af weekenden.

12.15-13 Frokost og farvel

Program for forældre

Kl. 9.30-9.40: Godmorgen! Præsentation af dagens program v/Decibels sekretariatsleder Sara Maria Cordtz

9.40-10.25: Høretab og fremmedsprog. Hvad skal man som forælder være opmærksom på, når et barn eller en ung med høretab lærer fremmedsprog? Hvilke særlige udfordringer, der gør sig gældende, og hvordan kan man som forælder støtte op om indlæringen? v/ audiologopæd Kirsten Worsøe, tidl. SCR Kommunikation Roskilde

10.30-11.45: Workshops (vælg én af følgende workshops)

Workshop A – Musikopfattelse hos børn og unge med høretab Hvorfor er det interessant at teste musikopfattelse hos børn og unge med høretab? Bliv klogere på, hvordan børn og unge med høretab få glæde af musik, prøv kræfter med en musikopfattelsestest og få en introduktion til Decibels igangværende forskningsprojekt på området. v/Nille Elise Kepp, audiologopæd og phd-studerende, Decibel

Workshop B – Sæt ord på lyd Det er afgørende børn og unge med høretab at kunne tale om lyd, så de bliver klædt på til at udnytte deres høreteknologi optimalt. Denne workshop fokuserer på, hvilke værktøjer der skal til for dig som forælder, så du og dit barn sammen kan blive bedre til at sætte ord på og tale om lydmiljøer, kvaliteten af lyd i forbindelse med fx justeringer/tilpasninger osv. v/ audiologopæd Kirsten Worsøe, tidl. SCR Kommunikation Roskilde

11.45-12.10: Afrunding – inkl. nyt fra foreningen v/Decibels sekretariatsleder Sara Maria Cordtz

12.15-13: Frokost i restauranten

Der er mulighed for at få kurset betalt af kommunen

Som familie med ét eller flere børn med høretab har I mulighed for at ansøge jeres kommune om dækning af udgifter til familiekurset. I får betalt jeres deltagelse, hvis kommunen vurderer, at I vil blive bedre i stand til at tage vare på jeres barn ved at få mere viden og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder i forbindelse med høretabet. Kurset kan søges efter servicelovens § 11, hvis kommunen vurderer, at kursusindholdet kan imødekomme barnets behov. I nogle kommuner kan kurset søges efter § 41, hvis kommunen vurderer, at barnet med høretab har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der er har alvorlige følger i barnets hverdag, og at kursusudgiften derfor kan anses som en nødvendig merudgift ved forsørgelsen af barnet. Læs mere om mulighederne for at få bevilget kurset på Decibels medlemssider her, hvor du også finder konkrete tips til at skrive en god ansøgning til din kommune.

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter are no longer available

Detaljer

Start:
29. september 2018
Slut:
30. september 2018
Pris:
Gratis – 1715DKK

Sted

Hotel Legoland
Åstvej 10
7190 Billund
http://www.hotellegoland.dk/

Arrangør

Decibel