Foreningen for børn og unge med høretab Læs mere om Decibel

At leve med et høretab

At have høretab tæt inde på livet i en familie - gør en forskel. For søskende, for dig som forælder og for dit barn med høretab. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for de nære relationer, netværk, fritidslivet, og hvordan du hjælper dit barn med at acceptere og forstå sit høretab. Det er sjældent viden, man som forælder til et barn eller en ung med høretab har i forvejen, da 95 % af alle børn med høretab er født af helt normalthørende forældre.

Badeløsninger

10 gode råd til hverdagen med høretab

Det er vigtigt, at du tjekker dit barns høreteknik hver morgen. Husk at fortælle de voksne omkring dit barn, hvor de tjekker dit barns høreteknik. Det store barn med høretab skal selv være opmærksom på, om høreteknikken virker. Sørg for at det høretekniske hjælpemiddel virker

Gå til artiklen

Hørestrategier

Erfaring viser, at det er vigtigt, at børn med høretab bliver bevidste om, at de ikke hører normalt, og derfor skal tilegne sig nogle gode hørestrategier for at kunne følge godt med i en samtale og være en ligeværdig part i en dialog. Og dette gælder særligt i støjfulde miljøer. Normalthørende benytter sig også af hørestrategier, som en helt naturlig del af det at kunne føre en samtale i miljøer med meget støj, men for børn med høretab er hørestrategierne langt oftere i spil, fordi de ikke hører normalt og derfor ikke på samme måde kan høre over afstand, i støj og kan have sværere ved at retningsbestemme.

Gå til artiklen