8 gode råd om uddannelse og høretab

Du er her: Forside / 8 gode råd om uddannelse og høretab

8 gode råd om uddannelse og høretab

1.Forstå dit høretab

Hvis du selv forstår, hvad dit høretab betyder for dig (udfordringer og hensyn, der skal tages til dig), så er det også nemmere for dig at fortælle dine medstuderende og undervisere om dit høretab. Du kan få information om dit høretab på audiologisk klinik og hos en specialkonsulent/hørepædagog

2. Vælg den uddannelse du brænder for – men vær realistisk ifht. dit høretab

Prøv evt. faget af i en praktik/vikarstilling eller prøv at få lov til at tage på arbejde med én, der har den jobtype, du godt kunne tænke dig. Overvej om du kan holde ud at arbejde fuld tid med netop det job, om der er støj, mange møder, om du skal snakke meget i telefon, eller om der er andre ting, der er en udfordring for dig

3. Overvej med dig selv

Hvad er du god til? Hvornår har du svært ved at følge med i samtaler? Hvad skal der til for, at du bliver træt? Hvor/hvornår har du ikke høreproblemer? Har du erfaringer fra et fritidsjob? Hvad ville et spændende arbejdsliv være? Hvordan vil du finde energi til at have et privatliv også?Husk at ungdoms- og videregående uddannelser ofte har større klasser, andre fysiske rammer og andre undervisningsformer, end du har været vant til. Så kontakt også det uddannelsessted du gerne vil gå på og få den information, du har brug for. Er det for krævende til dit høretab, så se dig om efter et andet studiested eller en anden uddannelse. Men husk også at der er flere/andre muligheder for hjælp (SPS-støtte) end i folkeskolen.
Hvis du skal bruge mikrofonudstyr (især ved brug af elevmikrofoner) i undervisningen så undersøg inden du vælger uddannelsessted, om du f.eks. skal have undervisning i mange forskellige rum, eller på flere forskellige adresser

4. Tag imod den hjælp du kan få – det sparer kræfter

’Fyr dine forældre’ – du skal selv på banen nu 🙂
Find ud af, hvem der er SPS-ansvarlig og studievejleder på dit nye studiested. Få dem til hurtigt at søge hørekonsulenttimer. Hørekonsulenten kan f.eks. hjælpe dig med:

  • Hvilke typer SPS-støtte der vil være relevante for dig
  • Kontakt med det firma, der leverer høretekniske hjælpemidler
  • Orientering af medstuderende og lærere om dit høretab
  • Følge dig undervejs i din uddannelse

5. ‘Rettidig omhu’

Fortæl om dit høretab til de rigtige mennesker, på det rette tidspunkt og i en passende længde. F.eks. får man ofte fortalt for lidt til de, der har mest brug for at vide det eller får valgt et tidspunkt, hvor underviseren er lige ved at forberede sit oplæg. Så overvej, hvem der har brug for at vide hvad, hvornår har de bedst tid til at lytte til dig og forbered kort, hvordan du kan forklare dit høretab, samt hvilke hensyn du har brug for at andre tager

6. Tid til at ’skifte hest’?

Hvis den hest du rider på er død – så køb en ny 😉 Med andre ord: Nyt uddannelsessted betyder også nye muligheder for at gribe dit høretab anderledes an, end du har gjort hidtil. Tro også på muligheden for at medstuderende og undervisere vil tage godt imod dig og udvise de hørehensyn, du har brug for

7. Vær løbende opmærksom på, om dine behov ændres

Hvis dit høretab ændres, du skal i praktik, der kommer nye undervisningsformer, osv. så kan det betyde, at du igen har brug for at se på, om du er optimalt kompenseret ifht. dit høretab

8. Det sociale

Deltag i det sociale liv på studiet – også selvom det koster kræfter. Tænk kreativt i dine aftaler: tag f.eks. hjem og sove, inden I skal mødes. Selvom der kan være meget hjemmearbejde, så planlæg tid, hvor du holder fri og får ladet op. Bed evt. din studievejleder om hjælp til at prioritere dine lektier, hvis du har svært ved at nå det hele.
Opsøg kontakt med andre unge med høretab. I kan dele viden om f.eks. hvor man kan få hjælp, nye regler, ny teknik,… I kan udveksle erfaringer – måske har andre udtænkt løsninger, du ikke selv har fundet frem til…. Det er rart at være sammen med andre, der ved hvordan det er at studere, når man har et høretab

Hvad kan du bruge en specialkonsulent/hørepædagog til?

Mens du gik i folkeskole havde du en hørepædagog i PPR. Når du bliver 18 år kan du få hjælp hos en specialkonsulent/hørepædagog på et høreinstitut/kommunikationscenter. Her kan du får rådgivning og vejledning om f.eks.:

  • Accept og erkendelse af høretabet
  • Valg af uddannelse og job
  • Støtte under uddannelse – se ovenstående
  • De handicapkompenserende ordninger – f.eks. hjælpemidler til arbejdsbrug
    Arbejdsfastholdelse, revalidering, fleksjob og andre støttemuligheder

Skrevet af: Joan Klindt Høy, SpecialkonsulentInstitut for Kommunikation og Handicap, Århus tlf.: 29221906, mail: joan.k.hoey@rm.dk